تامپون کوتکس مدل Normal تعداد 16 عددی

تامپون کوتکس مدل Normal تعداد 16 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2025/03
 • کشور مبدا:  جمهوری چک
 • نوع:  تامپون
 • برند:  کوتکس
تامپون کوتکس مدل Super تعداد 16 عددی

تامپون کوتکس مدل Super تعداد 16 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2025/04
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  تامپون
 • برند:  کوتکس
تامپون او.بی سری ProComfort سایز کوچک بسته 16 عددی

تامپون او.بی سری ProComfort سایز کوچک بسته 16 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/06
 • کشور مبدا:  اتحادیه اروپا
 • نوع:  تامپون
 • برند:  او.بی
تامپون کوتکس مدل Mini تعداد 16 عددی

تامپون کوتکس مدل Mini تعداد 16 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2025/03
 • کشور مبدا:  جمهوری چک
 • نوع:  تامپون
 • برند:  کوتکس
تامپون او.بی سری ProComfort سایز بزرگ بسته 16 عددی

تامپون او.بی سری ProComfort سایز بزرگ بسته 16 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/04
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  تامپون
 • برند:  او.بی
تامپون او.بی سری ProComfort مدل SuperPlus سایز بزرگ بسته 16 عددی

تامپون او.بی سری ProComfort مدل SuperPlus سایز بزرگ بسته 16 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/07
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  تامپون
 • برند:  او.بی
تامپون او.بی سری ProComfort سایز معمولی بسته 16 عددی

تامپون او.بی سری ProComfort سایز معمولی بسته 16 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/02
 • کشور مبدا:  اتحادیه اروپا
 • نوع:  تامپون
 • برند:  او.بی
تامپون تامپکس سری Compak مدل Super Plus بسته 18 عددی

تامپون تامپکس سری Compak مدل Super Plus بسته 18 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • برند:  تامپکس
 • ویژگی خاص:  فاقد رنگ, فاقد عطر
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
تامپون تامپکس سری Compak مدل Regular بسته 18 عددی

تامپون تامپکس سری Compak مدل Regular بسته 18 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • برند:  تامپکس
تامپون تامپکس سری Compak مدل Super بسته 18 عددی

تامپون تامپکس سری Compak مدل Super بسته 18 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • برند:  تامپکس
 • ویژگی خاص:  فاقد رنگ, فاقد عطر
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
تامپون کوتکس مدل SUPER بسته 16 عددی

تامپون کوتکس مدل SUPER بسته 16 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  تامپون
 • برند:  کوتکس
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
تامپون ویریانا مدل normal بسته 16 عددی

تامپون ویریانا مدل normal بسته 16 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  اسلوونی
 • نوع:  تامپون
 • برند:  ویریانا
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
تامپون تامپکس مدل Compak Regular بسته 20 عددی

تامپون تامپکس مدل Compak Regular بسته 20 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  مجارستان
 • نوع:  تامپون
 • برند:  متفرقه
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
تامپون ویریانا مدل super plus بسته 16 عددی

تامپون ویریانا مدل super plus بسته 16 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  اسلوونی
 • برند:  ویریانا
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
تامپون ویریانا مدل Super بسته 16 عددی viriana

تامپون ویریانا مدل Super بسته 16 عددی viriana

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  اسلوونی
 • برند:  ویریانا
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
تامپون کوتکس Active مدل Hopman تعداد 16 عددی

تامپون کوتکس Active مدل Hopman تعداد 16 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • برند:  کوتکس
 • نوع:  تامپون
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو