00000000
%22 نوار بهداشتی کوتکس ویژه شب مدل Ultra Gece بسته 16 عددی

نوار بهداشتی کوتکس ویژه شب مدل Ultra Gece بسته 16 عددی

%22 139,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/12
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  کوتکس
00000000
%20 نوار بهداشتی کوتکس مدل Ultra Normal سایز نرمال بسته 24 عددی

نوار بهداشتی کوتکس مدل Ultra Normal سایز نرمال بسته 24 عددی

%20 135,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2025/04
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  کوتکس
00000000
%34 نوار بهداشتی ارکید مدل maxi سایز نرمال بسته 34 عددی

نوار بهداشتی ارکید مدل maxi سایز نرمال بسته 34 عددی

%34 139,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2022/04
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  ارکید
00000000
%29 نوار بهداشتی کوتکس مدل Ultra Uzun بسته 18 عددی

نوار بهداشتی کوتکس مدل Ultra Uzun بسته 18 عددی

%29 135,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2025/04
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  کوتکس
00000000
%22 نوار بهداشتی آلویز مدل classic ویژه شب سایز 3 بسته 8 عددی

نوار بهداشتی آلویز مدل classic ویژه شب سایز 3 بسته 8 عددی

%22 139,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2022/08
 • کشور مبدا:  مصر
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  آلویز
00000000
%17 نوار بهداشتی ارکید مدل maxi سایز بلند بسته 8 عددی

نوار بهداشتی ارکید مدل maxi سایز بلند بسته 8 عددی

%17 49,000
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  ارکید
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
00000000
%28 نوار بهداشتی کانفی لیدی مدل Ultra Extra Long بسته 7 عددی

نوار بهداشتی کانفی لیدی مدل Ultra Extra Long بسته 7 عددی

%28 29,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/05
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  کانفی لیدی
 • کشور مبدا:  ترکیه به سفارش ایران
00000000
%9 نوار بهداشتی کانفی لیدی مدل Maxi Extra Long بسته 8 عددی

نوار بهداشتی کانفی لیدی مدل Maxi Extra Long بسته 8 عددی

%9 25,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2025/08
 • کشور مبدا:  ترکیه به سفارش ایران
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  کانفی لیدی
00000000
%21 نوار بهداشتی ارکید ویژه شب مدل Maxi بسته 24 عددی

نوار بهداشتی ارکید ویژه شب مدل Maxi بسته 24 عددی

%21 149,000
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  ارکید
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
00000000
%18 نوار بهداشتی لاینز Idea Ultra بسته 9 عددی

نوار بهداشتی لاینز Idea Ultra بسته 9 عددی

%18 65,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/12
 • کشور مبدا:  ایتالیا
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  لاینز
00000000
%26 نوار بهداشتی لاینز Idea Sottile بسته 12 عددی

نوار بهداشتی لاینز Idea Sottile بسته 12 عددی

%26 63,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/11
 • کشور مبدا:  ایتالیا
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  لاینز
00000000
%20 نوار بهداشتی لاینز Idea Ultra بسته 7 عددی

نوار بهداشتی لاینز Idea Ultra بسته 7 عددی

%20 63,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/11
 • کشور مبدا:  ایتالیا
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  لاینز