00000000
%23 نوار بهداشتی کوتکس ویژه شب مدل Ultra بسته 6 عددی

نوار بهداشتی کوتکس ویژه شب مدل Ultra بسته 6 عددی

%23 93,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/07
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  کوتکس
00000000
%16 نوار بهداشتی کوتکس سایز بلند مدل Ultra بسته 7 عددی

نوار بهداشتی کوتکس سایز بلند مدل Ultra بسته 7 عددی

%16 109,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/03
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  کوتکس
00000000
%28 نوار بهداشتی کوتکس مدل Ultra Uzun بسته 18 عددی

نوار بهداشتی کوتکس مدل Ultra Uzun بسته 18 عددی

%28 179,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2025/04
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  کوتکس
00000000
%40 نوار بهداشتی ارکید مدل maxi سایز بلند بسته 8 عددی

نوار بهداشتی ارکید مدل maxi سایز بلند بسته 8 عددی

%40 48,000
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  ارکید
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
00000000
%22 نوار بهداشتی آلویز مدل classic ویژه شب سایز 3 بسته 8 عددی

نوار بهداشتی آلویز مدل classic ویژه شب سایز 3 بسته 8 عددی

%22 147,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2022/08
 • کشور مبدا:  مصر
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  آلویز
00000000
%28 نوار بهداشتی کوتکس ویژه شب مدل Natural بسته 14 عددی

نوار بهداشتی کوتکس ویژه شب مدل Natural بسته 14 عددی

%28 179,000
ویژگی‌ها
 • برند:  کوتکس
 • ویژگی خاص:  هایپوآلرژنیک
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
00000000
%15 نوار بهداشتی مولپد ویژه شب سری Pure & Soft سایز خیلی بزرگ بسته 16 عددی

نوار بهداشتی مولپد ویژه شب سری Pure & Soft سایز خیلی بزرگ بسته 16 عددی

%15 149,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2026/01
 • برند:  مولپد
 • سایز:  خیلی بزرگ
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
00000000
%21 نوار بهداشتی اسلیپی سری Natural Soft مدل Ekstra Yumusak سایز نرمال بسته 24 عددی

نوار بهداشتی اسلیپی سری Natural Soft مدل Ekstra Yumusak سایز نرمال بسته 24 عددی

%21 115,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2025/10
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • برند:  اسلیپی
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
00000000
%21 نوار بهداشتی آلویز مدل Ultra Day & night سایز 3 بسته 10 عددی

نوار بهداشتی آلویز مدل Ultra Day & night سایز 3 بسته 10 عددی

%21 147,000
ویژگی‌ها
 • برند:  آلویز
 • سایز:  3
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
00000000
%23 نوار بهداشتی آلویز مدل Ultra سایز 1 بسته 10 عددی

نوار بهداشتی آلویز مدل Ultra سایز 1 بسته 10 عددی

%23 142,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2025/06
 • برند:  آلویز
 • سایز:  1
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
00000000
%15 نوار بهداشتی آلویز مدل Platinum ویژه شب سایز 4 بسته 5 عددی

نوار بهداشتی آلویز مدل Platinum ویژه شب سایز 4 بسته 5 عددی

%15 157,000
ویژگی‌ها
 • برند:  آلویز
 • سایز:  4
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
00000000
%21 نوار بهداشتی مولپد ویژه شب سری Super Night سایز خیلی بلند بسته 16 عددی

نوار بهداشتی مولپد ویژه شب سری Super Night سایز خیلی بلند بسته 16 عددی

%21 169,000
ویژگی‌ها
 • برند:  مولپد
 • سایز:  خیلی بلند
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
00000000
%24 نوار بهداشتی مولپد سری Super Night سایز بلند بسته 18 عددی

نوار بهداشتی مولپد سری Super Night سایز بلند بسته 18 عددی

%24 159,000
ویژگی‌ها
 • برند:  مولپد
 • سایز:  بلند
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
00000000
%23 نوار بهداشتی آلویز Platinum سری 5X Protection & Comfort سایز بلند بسته 10 عددی

نوار بهداشتی آلویز Platinum سری 5X Protection & Comfort سایز بلند بسته 10 عددی

%23 172,000
ویژگی‌ها
 • برند:  آلویز
 • سایز:  بلند
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
00000000
%17 نوار بهداشتی ارکید مدل Ultra Extra سایز نرمال بسته 56 عددی

نوار بهداشتی ارکید مدل Ultra Extra سایز نرمال بسته 56 عددی

%17 359,000
ویژگی‌ها
 • برند:  ارکید
 • سایز:  نرمال
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
نوار بهداشتی کوتکس ویژه شب مدل ULTRA تعداد 18 عددی kotex

نوار بهداشتی کوتکس ویژه شب مدل ULTRA تعداد 18 عددی kotex

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/06
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  کوتکس
نوار بهداشتی کوتکس ویژه شب مدل Ultra Gece بسته 16 عددی

نوار بهداشتی کوتکس ویژه شب مدل Ultra Gece بسته 16 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/12
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  کوتکس
نوار بهداشتی کوتکس سایز نرمال 26 عددی

نوار بهداشتی کوتکس سایز نرمال 26 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/06
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  کوتکس
نوار بهداشتی کوتکس سایز نرمال مدل Ultra بسته 8 عددی

نوار بهداشتی کوتکس سایز نرمال مدل Ultra بسته 8 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • برند:  کوتکس
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
نوار بهداشتی کوتکس مدل Ultra Normal سایز نرمال بسته 24 عددی

نوار بهداشتی کوتکس مدل Ultra Normal سایز نرمال بسته 24 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2025/04
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  کوتکس
نوار بهداشتی مولپد مدل CLASSIC THICK سایز نرمال بسته 20 عددی

نوار بهداشتی مولپد مدل CLASSIC THICK سایز نرمال بسته 20 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/05
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  مولپد
نوار بهداشتی مخصوص شب ارکید مدل GECE EKSTRA سایز 4 بسته 6 عددی

نوار بهداشتی مخصوص شب ارکید مدل GECE EKSTRA سایز 4 بسته 6 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2022/08
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  ارکید
نوار بهداشتی مولپد مدل CLASSIC THICK سایز بلند 16 عددی

نوار بهداشتی مولپد مدل CLASSIC THICK سایز بلند 16 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/06
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  مولپد
نوار بهداشتی مولپد سایز نرمال بسته 10 عددی

نوار بهداشتی مولپد سایز نرمال بسته 10 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2022/04
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  مولپد