%20 پودر پودینگ دکتر اوتکر با طعم وانیل مقدار 120 گرم

پودر پودینگ دکتر اوتکر با طعم وانیل مقدار 120 گرم

%2025,000 20,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2022/07
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  پودینگ
 • برند:  دکتر اوتکر
%22 رشته کادایف هاستل 200 گرم

رشته کادایف هاستل 200 گرم

%2245,000 35,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2022/10
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  کادایف
 • برند:  هاستل
%20 پودینگ کنتون با طعم شکلات تلخ 100 گرم

پودینگ کنتون با طعم شکلات تلخ 100 گرم

%2025,000 20,000
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  پودینگ
 • برند:  کنتون
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
%15 پودر پودینگ با طعم موز دکتر اوتکر 120 گرم

پودر پودینگ با طعم موز دکتر اوتکر 120 گرم

%1523,500 20,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2022/07
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  پودینگ
 • برند:  دکتر اوتکر
%16 پودینگ وانیلی کنتون 100 گرم

پودینگ وانیلی کنتون 100 گرم

%1619,000 16,000
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  پودینگ
 • برند:  کنتون
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
%21 رشته کادایف هاستل 400 گرم

رشته کادایف هاستل 400 گرم

%2138,000 30,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2022/09
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  کادایف
 • برند:  هاستل
پودر خامه دکتر اوتکر با طعم توت فرنگی 75 گرم

پودر خامه دکتر اوتکر با طعم توت فرنگی 75 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضاء::  2021/12
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  پودر خامه
 • برند:  دکتر اوتکر
پودر پودینگ شکلاتی دکتر اوتکر مقدار 147 گرم

پودر پودینگ شکلاتی دکتر اوتکر مقدار 147 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2022/06
 • برند:  دکتر اوتکر
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
پودینگ شکلاتی کنتون 100 گرم

پودینگ شکلاتی کنتون 100 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2022/06
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  پودینگ
 • برند:  کنتون
پودینگ کاکائویی کنتون 100 گرم

پودینگ کاکائویی کنتون 100 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  پودینگ
 • برند:  کنتون
پودر پودینگ دکتر اوتکر با طعم پسته مقدار 91 گرم

پودر پودینگ دکتر اوتکر با طعم پسته مقدار 91 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  پودینگ
 • برند:  دکتر اوتکر
پودینگ بورچاک با طعم موز 100 گرم

پودینگ بورچاک با طعم موز 100 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2022/04
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  پودینگ
 • برند:  بورچاک
پودینگ وانیلی بورچاک 100 گرم

پودینگ وانیلی بورچاک 100 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2022/04
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  پودینگ
 • برند:  بورچاک
پودر پودینگ شکلاتی دکتر اوتکر با تکه های بادام مقدار 104 گرم

پودر پودینگ شکلاتی دکتر اوتکر با تکه های بادام مقدار 104 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  
 • برند:  دکتر اوتکر
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
پودر پودینگ شکلاتی دکتر اوتکر با تکه های فندق مقدار 102 گرم

پودر پودینگ شکلاتی دکتر اوتکر با تکه های فندق مقدار 102 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • برند:  دکتر اوتکر
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
پودر پودینگ وانیلی دکتر اوتکر مقدار 125 گرم

پودر پودینگ وانیلی دکتر اوتکر مقدار 125 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  پودینگ
 • برند:  دکتر اوتکر
پودر پودینگ دکتر اوتکر با طعم موز مقدار 125 گرم

پودر پودینگ دکتر اوتکر با طعم موز مقدار 125 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  پودینگ
 • برند:  دکتر اوتکر
پودر پودینگ شکلاتی دکتر اوتکر با تکه های پسته مقدار 100 گرم

پودر پودینگ شکلاتی دکتر اوتکر با تکه های پسته مقدار 100 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • برند:  دکتر اوتکر
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
پودر پودینگ شکلاتی دکتر اوتکر با تکه های شکلات مقدار 115 گرم

پودر پودینگ شکلاتی دکتر اوتکر با تکه های شکلات مقدار 115 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  
 • برند:  دکتر اوتکر
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
پودر پودینگ شکلاتی دکتر اوتکر با طعم نارگیل مقدار 100 گرم

پودر پودینگ شکلاتی دکتر اوتکر با طعم نارگیل مقدار 100 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  پودینگ
 • برند:  دکتر اوتکر
پودر پودینگ دکتر اوتکر با طعم شکلات تلخ مقدار 111 گرم

پودر پودینگ دکتر اوتکر با طعم شکلات تلخ مقدار 111 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  پودینگ
 • برند:  دکتر اوتکر
پودر دسر کاسترد تیارا وزن 300 گرم

پودر دسر کاسترد تیارا وزن 300 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2022/07
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  کاستر
 • برند:  تیارا
پودر پودینگ دکتر اوتکر با طعم توت فرنگی 120 گرم

پودر پودینگ دکتر اوتکر با طعم توت فرنگی 120 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  پودینگ
 • برند:  دکتر اوتکر
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
پودر خامه با طعم توت فرنگی کنتون 75 گرم

پودر خامه با طعم توت فرنگی کنتون 75 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  پودر خامه
 • برند:  کنتون
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو