%7 نوار بهداشتی ارکید مدل maxi سایز بلند بسته 8 عددی

نوار بهداشتی ارکید مدل maxi سایز بلند بسته 8 عددی

%7 55,000
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  ارکید
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
%45 نوار بهداشتی ارکید ویژه شب مدل Maxi بسته 24 عددی

نوار بهداشتی ارکید ویژه شب مدل Maxi بسته 24 عددی

%45 229,000
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  ارکید
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
00000000
%71 نوار بهداشتی ارکید مدل Platinum به همراه پد روزانه سایز نرمال

نوار بهداشتی ارکید مدل Platinum به همراه پد روزانه سایز نرمال

%71 109,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/11
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی, پد روزانه
 • برند:  ارکید
نوار بهداشتی مخصوص شب ارکید مدل GECE EKSTRA سایز 4 بسته 6 عددی

نوار بهداشتی مخصوص شب ارکید مدل GECE EKSTRA سایز 4 بسته 6 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2022/08
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  ارکید
نوار بهداشتی ارکید ویژه شب مدل Ultra Gece سایز 3 بسته 18 عددی

نوار بهداشتی ارکید ویژه شب مدل Ultra Gece سایز 3 بسته 18 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2025/02
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  ارکید
نوار بهداشتی ارکید مدل maxi ویژه شب بسته 7 عددی

نوار بهداشتی ارکید مدل maxi ویژه شب بسته 7 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  ارکید
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
نوار بهداشتی ارکید مدل Ultra Extra سایز نرمال بسته 26 عددی

نوار بهداشتی ارکید مدل Ultra Extra سایز نرمال بسته 26 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2025/02
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  ارکید
نوار بهداشتی ارکید ویژه شب مدل Platinum بسته 16 عددی

نوار بهداشتی ارکید ویژه شب مدل Platinum بسته 16 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/04
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  ارکید
نوار بهداشتی ارکید مدل maxi سایز نرمال بسته 34 عددی

نوار بهداشتی ارکید مدل maxi سایز نرمال بسته 34 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2022/04
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  ارکید
پد روزانه ارکید مدل ULTRA INCE بسته 20 عددی

پد روزانه ارکید مدل ULTRA INCE بسته 20 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2022/11
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  پد روزانه
 • برند:  ارکید
نوار بهداشتی ارکید مدل ULTRA EXTRA بسته 7 عددی

نوار بهداشتی ارکید مدل ULTRA EXTRA بسته 7 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2022/04
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  ارکید
نوار بهداشتی ارکید مدل ULTRA EXTRA سایز نرمال بسته 8 عددی

نوار بهداشتی ارکید مدل ULTRA EXTRA سایز نرمال بسته 8 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  ارکید
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
نوار بهداشتی ارکید ویژه شب مدل ultra gece بسته 18 عددی

نوار بهداشتی ارکید ویژه شب مدل ultra gece بسته 18 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  ارکید
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
نوار بهداشتی ارکید مدل maxi بسته 28 عددی

نوار بهداشتی ارکید مدل maxi بسته 28 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2022/04
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  ارکید
نوار بهداشتی ارکید مدل Ultra Extra سایز بلند بسته 22 عددی

نوار بهداشتی ارکید مدل Ultra Extra سایز بلند بسته 22 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضاء::  2025/01
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  ارکید
نوار بهداشتی ارکید مدل maxi سایز نرمال 10 عددی

نوار بهداشتی ارکید مدل maxi سایز نرمال 10 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  ارکید
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
نوار بهداشتی ارکید ویژه شب بسته 18 عددی به همراه هدیه

نوار بهداشتی ارکید ویژه شب بسته 18 عددی به همراه هدیه

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  ارکید
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
نوار بهداشتی ارکید ویژه شب مدل Ultra Gece بسته 6 عددی

نوار بهداشتی ارکید ویژه شب مدل Ultra Gece بسته 6 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  ارکید
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
نوار بهداشتی ارکید مدل uzun بسته 22 عددی به همراه هدیه

نوار بهداشتی ارکید مدل uzun بسته 22 عددی به همراه هدیه

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضاء:  2024/01
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  ارکید
نوار بهداشتی ارکید مدل Extra Hassas Koruma سایز بلند بسته 16 عددی

نوار بهداشتی ارکید مدل Extra Hassas Koruma سایز بلند بسته 16 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  ارکید
 • ویژگی خاص:  بدون رنگ, بدون عطر
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
نوار بهداشتی ارکید مدل ultra uzun بسته 22 عددی

نوار بهداشتی ارکید مدل ultra uzun بسته 22 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضاء:  2022/06/13
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  ارکید
نوار بهداشتی ارکید مدل ultra normal بسته 26 عددی

نوار بهداشتی ارکید مدل ultra normal بسته 26 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  ارکید
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
پد روزانه ارکید مدل EXTRA KORUMA سایز بلند بسته 28 عددی

پد روزانه ارکید مدل EXTRA KORUMA سایز بلند بسته 28 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  پد روزانه
 • برند:  ارکید
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
نوار بهداشتی ارکید مدل Extra Hassas Koruma سایز نرمال بسته 20 عددی

نوار بهداشتی ارکید مدل Extra Hassas Koruma سایز نرمال بسته 20 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2026/07
 • کشور مبدا:  اوکراین
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  ارکید