00000000
%40 نوار بهداشتی ارکید مدل maxi سایز بلند بسته 8 عددی

نوار بهداشتی ارکید مدل maxi سایز بلند بسته 8 عددی

%40 Original price was: 80,000.Current price is: 48,000.
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  ارکید
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
00000000
%26 نوار بهداشتی ارکید مدل maxi سایز نرمال 10 عددی

نوار بهداشتی ارکید مدل maxi سایز نرمال 10 عددی

%26 Original price was: 99,000.Current price is: 73,000.
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  ارکید
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
00000000
%22فقط 4 عدد مونده نوار بهداشتی ارکید مدل Ultra Extra سایز نرمال بسته 56 عددی

نوار بهداشتی ارکید مدل Ultra Extra سایز نرمال بسته 56 عددی

%22 Original price was: 460,000.Current price is: 359,000.
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2028/03
 • برند:  ارکید – Orkid
 • سایز:  نرمال
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
00000000
%11 پد روزانه ارکید سایز نرمال بسته 80 عددی

پد روزانه ارکید سایز نرمال بسته 80 عددی

%11 Original price was: 380,000.Current price is: 338,000.
ویژگی‌ها
 • برند:  ارکید – Orkid
 • سایز:  نرمال
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
 • کشور مبدا:  ایتالیا به سفارش ترکیه
نوار بهداشتی مخصوص شب ارکید مدل GECE EKSTRA سایز 4 بسته 6 عددی

نوار بهداشتی مخصوص شب ارکید مدل GECE EKSTRA سایز 4 بسته 6 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2022/08
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  ارکید
نوار بهداشتی ارکید ویژه شب مدل Ultra Gece سایز 3 بسته 18 عددی

نوار بهداشتی ارکید ویژه شب مدل Ultra Gece سایز 3 بسته 18 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2025/02
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  ارکید
نوار بهداشتی ارکید مدل maxi ویژه شب بسته 7 عددی

نوار بهداشتی ارکید مدل maxi ویژه شب بسته 7 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  ارکید
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
نوار بهداشتی ارکید مدل Ultra Extra سایز نرمال بسته 26 عددی

نوار بهداشتی ارکید مدل Ultra Extra سایز نرمال بسته 26 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2025/02
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  ارکید
نوار بهداشتی ارکید ویژه شب مدل Platinum بسته 16 عددی

نوار بهداشتی ارکید ویژه شب مدل Platinum بسته 16 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/04
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  ارکید
نوار بهداشتی ارکید مدل maxi سایز نرمال بسته 34 عددی

نوار بهداشتی ارکید مدل maxi سایز نرمال بسته 34 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2022/04
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  ارکید
پد روزانه ارکید مدل ULTRA INCE بسته 20 عددی

پد روزانه ارکید مدل ULTRA INCE بسته 20 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2022/11
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  پد روزانه
 • برند:  ارکید
نوار بهداشتی ارکید مدل Platinum به همراه پد روزانه سایز نرمال

نوار بهداشتی ارکید مدل Platinum به همراه پد روزانه سایز نرمال

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • برند:  ارکید – Orkid
 • سایز:  نرمال
 • مناسب برای:  بانوان
نوار بهداشتی ارکید مدل ULTRA EXTRA بسته 7 عددی

نوار بهداشتی ارکید مدل ULTRA EXTRA بسته 7 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2022/04
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  ارکید
نوار بهداشتی ارکید مدل ULTRA EXTRA سایز نرمال بسته 8 عددی

نوار بهداشتی ارکید مدل ULTRA EXTRA سایز نرمال بسته 8 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • برند:  ارکید – Orkid
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
نوار بهداشتی ارکید ویژه شب مدل ultra gece بسته 18 عددی

نوار بهداشتی ارکید ویژه شب مدل ultra gece بسته 18 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • برند:  ارکید – Orkid
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
نوار بهداشتی ارکید ویژه شب مدل Maxi بسته 24 عددی

نوار بهداشتی ارکید ویژه شب مدل Maxi بسته 24 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  ارکید
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
نوار بهداشتی ارکید مدل maxi بسته 28 عددی

نوار بهداشتی ارکید مدل maxi بسته 28 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2022/04
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  ارکید
نوار بهداشتی ارکید مدل Ultra Extra سایز بلند بسته 22 عددی

نوار بهداشتی ارکید مدل Ultra Extra سایز بلند بسته 22 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضاء::  2025/01
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  ارکید
نوار بهداشتی ارکید ویژه شب بسته 18 عددی به همراه هدیه

نوار بهداشتی ارکید ویژه شب بسته 18 عددی به همراه هدیه

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • برند:  ارکید – Orkid
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
نوار بهداشتی ارکید ویژه شب مدل Ultra Gece بسته 6 عددی

نوار بهداشتی ارکید ویژه شب مدل Ultra Gece بسته 6 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  ارکید
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
نوار بهداشتی ارکید مدل uzun بسته 22 عددی به همراه هدیه

نوار بهداشتی ارکید مدل uzun بسته 22 عددی به همراه هدیه

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضاء:  2024/01
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  ارکید
نوار بهداشتی ارکید مدل Extra Hassas Koruma سایز بلند بسته 16 عددی

نوار بهداشتی ارکید مدل Extra Hassas Koruma سایز بلند بسته 16 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • برند:  ارکید – Orkid
 • ویژگی خاص:  بدون عطر, فاقد رنگ
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
نوار بهداشتی ارکید مدل ultra uzun بسته 22 عددی

نوار بهداشتی ارکید مدل ultra uzun بسته 22 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضاء:  2022/06/13
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  ارکید
نوار بهداشتی ارکید مدل ultra normal بسته 26 عددی

نوار بهداشتی ارکید مدل ultra normal بسته 26 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • برند:  ارکید – Orkid
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو