00000000
%29 نوار بهداشتی کوتکس سایز بلند مدل Ultra بسته 7 عددی

نوار بهداشتی کوتکس سایز بلند مدل Ultra بسته 7 عددی

%29 46,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/03
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  کوتکس
00000000
%22 نوار بهداشتی کوتکس مدل Ultra Normal سایز نرمال بسته 24 عددی

نوار بهداشتی کوتکس مدل Ultra Normal سایز نرمال بسته 24 عددی

%22 145,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2025/04
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  کوتکس
00000000
%29 نوار بهداشتی کوتکس مدل Ultra Uzun بسته 18 عددی

نوار بهداشتی کوتکس مدل Ultra Uzun بسته 18 عددی

%29 135,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2025/04
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  کوتکس
نوار بهداشتی کوتکس ویژه شب مدل Ultra بسته 6 عددی

نوار بهداشتی کوتکس ویژه شب مدل Ultra بسته 6 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/07
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  کوتکس
نوار بهداشتی کوتکس ویژه شب مدل ULTRA تعداد 18 عددی kotex

نوار بهداشتی کوتکس ویژه شب مدل ULTRA تعداد 18 عددی kotex

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/06
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  کوتکس
نوار بهداشتی کوتکس سایز نرمال 26 عددی

نوار بهداشتی کوتکس سایز نرمال 26 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/06
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  کوتکس
نوار بهداشتی کوتکس ویژه شب مدل Ultra Gece بسته 16 عددی

نوار بهداشتی کوتکس ویژه شب مدل Ultra Gece بسته 16 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/12
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  کوتکس
نوار بهداشتی کوتکس سایز نرمال مدل ultra بسته 8 عددی

نوار بهداشتی کوتکس سایز نرمال مدل ultra بسته 8 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  کوتکس
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
نوار بهداشتی کوتکس اکتیو 18 عددی

نوار بهداشتی کوتکس اکتیو 18 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/04
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  کوتکس
پد روزانه کوتکس تعداد 40 عددی

پد روزانه کوتکس تعداد 40 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضاء:  2023/01
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  پد روزانه
 • برند:  کوتکس
تامپون کوتکس مدل Normal تعداد 16 عددی

تامپون کوتکس مدل Normal تعداد 16 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2025/03
 • کشور مبدا:  جمهوری چک
 • نوع:  تامپون
 • برند:  کوتکس
تامپون کوتکس مدل Super تعداد 16 عددی

تامپون کوتکس مدل Super تعداد 16 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2025/04
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  تامپون
 • برند:  کوتکس
تامپون کوتکس مدل Mini تعداد 16 عددی

تامپون کوتکس مدل Mini تعداد 16 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2025/03
 • کشور مبدا:  جمهوری چک
 • نوع:  تامپون
 • برند:  کوتکس
نوار بهداشتی کوتکس مدل ULTRA UZUN بسته 20 عددی

نوار بهداشتی کوتکس مدل ULTRA UZUN بسته 20 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/05
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  کوتکس
پد روزانه کوتکس حاوی عصاره آلوئه ورا بسته 40 عددی

پد روزانه کوتکس حاوی عصاره آلوئه ورا بسته 40 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضاء:  2023/08
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  پد روزانه
 • برند:  کوتکس
نوار بهداشتی کوتکس بلند مدل ULTRA تعداد 22 عددی

نوار بهداشتی کوتکس بلند مدل ULTRA تعداد 22 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  روسیه
 • به سفارش کشور:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  کوتکس
نوار بهداشتی کوتکس ویژه شب مدل Natural بسته 14 عددی

نوار بهداشتی کوتکس ویژه شب مدل Natural بسته 14 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  کوتکس
 • ویژگی خاص:  هایپوآلرژنیک
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
نوار بهداشتی کوتکس نرمال مدل ULTRA تعداد 30 عددی

نوار بهداشتی کوتکس نرمال مدل ULTRA تعداد 30 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  روسیه
 • به سفارش کشور:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  کوتکس
نوار بهداشتی کوتکس مدل ULTRA ویژه شب تعداد 20 عددی

نوار بهداشتی کوتکس مدل ULTRA ویژه شب تعداد 20 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  روسیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  کوتکس
 • به سفارش کشور:  ترکیه
نوار بهداشتی کوتکس نرمال مدل ULTRA تعداد 28 عددی

نوار بهداشتی کوتکس نرمال مدل ULTRA تعداد 28 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • برند:  کوتکس
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
پد روزانه کوتکس Ultra بسته 50 عددی

پد روزانه کوتکس Ultra بسته 50 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/06
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  پد روزانه
 • برند:  کوتکس
پد روزانه کوتکس Active بسیار نازک بسته 16 عددی

پد روزانه کوتکس Active بسیار نازک بسته 16 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2022/10
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  پد روزانه
 • برند:  کوتکس
نوار بهداشتی کوتکس مدل اکتیو 24 عددی

نوار بهداشتی کوتکس مدل اکتیو 24 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضاء::  2023/01
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  کوتکس
تامپون کوتکس مدل SUPER بسته 16 عددی

تامپون کوتکس مدل SUPER بسته 16 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  تامپون
 • برند:  کوتکس
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو