%27 نوار بهداشتی کوتکس مدل ULTRA NORMAL سایز نرمال بسته 24 عددی

نوار بهداشتی کوتکس مدل ULTRA NORMAL سایز نرمال بسته 24 عددی

%27105,000 77,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/09
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  کوتکس
%17 نوار بهداشتی کوتکس ویژه شب مدل Ultra Gece بسته 16 عددی

نوار بهداشتی کوتکس ویژه شب مدل Ultra Gece بسته 16 عددی

%1793,000 77,000
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  کوتکس
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
%17 پد روزانه کوتکس Active بسیار نازک بسته 16 عددی

پد روزانه کوتکس Active بسیار نازک بسته 16 عددی

%1746,000 38,000
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  پد روزانه
 • برند:  کوتکس
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
%18 پد روزانه کوتکس Ultra بسته 50 عددی

پد روزانه کوتکس Ultra بسته 50 عددی

%1860,000 49,000
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  پد روزانه
 • برند:  کوتکس
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
نوار بهداشتی کوتکس ویژه شب مدل ultra بسته 6 عددی

نوار بهداشتی کوتکس ویژه شب مدل ultra بسته 6 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/07
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  کوتکس
نوار بهداشتی کوتکس ویژه شب مدل ULTRA تعداد 18 عددی kotex

نوار بهداشتی کوتکس ویژه شب مدل ULTRA تعداد 18 عددی kotex

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/06
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  کوتکس
نوار بهداشتی کوتکس سایز نرمال 26 عددی

نوار بهداشتی کوتکس سایز نرمال 26 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/06
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  کوتکس
نوار بهداشتی کوتکس سایز نرمال مدل ultra بسته 8 عددی

نوار بهداشتی کوتکس سایز نرمال مدل ultra بسته 8 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/04
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  کوتکس
نوار بهداشتی کوتکس سایز بلند مدل ultra بسته 7 عددی

نوار بهداشتی کوتکس سایز بلند مدل ultra بسته 7 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/03
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  کوتکس
نوار بهداشتی کوتکس اکتیو 18 عددی

نوار بهداشتی کوتکس اکتیو 18 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/04
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  کوتکس
پد روزانه کوتکس تعداد 40 عددی

پد روزانه کوتکس تعداد 40 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضاء:  2023/01
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  پد روزانه
 • برند:  کوتکس
نوار بهداشتی کوتکس مدل ULTRA UZUN بسته 20 عددی

نوار بهداشتی کوتکس مدل ULTRA UZUN بسته 20 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/05
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  کوتکس