خوشبو کننده توالت فرنگی برف bref با رایحه اقیانوس بسته 2 عددی
خوشبو کننده توالت فرنگی برف با رایحه اقیانوس بسته 2 عددی
خوشبو کننده توالت فرنگی برف bref با رایحه اقیانوس بسته 2 عددی
خوشبو کننده توالت فرنگی برف با رایحه اقیانوس بسته 2 عددی

ویژگی ها :

  • مخصوص توالت فرنگی
  • تمیز کننده و ضدعفونی کننده محیط توالت
  • خوشبو کننده
  • جرم گیر
  • توپی
  • استفاده راحت و آسان