آدرس :

تبریز – چهارراه باغشمال – کوی حاج رضا – پلاک 24.26

تلفن :

04135543610