00000000
%25 سری یدک مسواک برقی اورال بی Pure Clean مدل Charcoal بسته 2 عددی

سری یدک مسواک برقی اورال بی Pure Clean مدل Charcoal بسته 2 عددی

%25 Original price was: 750,000.Current price is: 559,000.
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ایرلند
 • نوع:  سری مسواک برقی
 • برند:  اورال بی – Oral B
 • مناسب برای:  بزرگسالان
00000000
%25 سری یدک مسواک برقی اورال بی مدل Dual Clean بسته 2 عددی

سری یدک مسواک برقی اورال بی مدل Dual Clean بسته 2 عددی

%25 Original price was: 750,000.Current price is: 559,000.
ویژگی‌ها
 • نوع:  سری مسواک برقی
 • برند:  اورال بی – Oral B
 • میزان زبری برس:  متوسط
 • مناسب برای:  بزرگسالان
سری یدک مسواک برقی اورال بی مدل 3D White تعداد 2 عددی

سری یدک مسواک برقی اورال بی مدل 3D White تعداد 2 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  آلمان
 • نوع:  سری مسواک برقی
 • برند:  اورال بی
 • مناسب برای:  بزرگسالان
سری یدک مسواک برقی اورال بی مدل PRECISION CLEAN تعداد 2 عددی

سری یدک مسواک برقی اورال بی مدل PRECISION CLEAN تعداد 2 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ایرلند
 • نوع:  سری مسواک برقی
 • برند:  اورال بی
 • مناسب برای:  بزرگسالان
سری یدک مسواک برقی اورال بی مدل Cross Action Black تعداد 2 عددی

سری یدک مسواک برقی اورال بی مدل Cross Action Black تعداد 2 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  آلمان
 • نوع:  سری مسواک برقی
 • برند:  اورال بی
 • مناسب برای:  بزرگسالان
سری یدک مسواک برقی اورال بی مدل CROSS ACTION تعداد 2 عددی

سری یدک مسواک برقی اورال بی مدل CROSS ACTION تعداد 2 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ایرلند
 • نوع:  سری مسواک برقی
 • برند:  اورال بی
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
سری یدک مسواک برقی اورال بی مدل CROSS ACTION BLACK تعداد 4 عددی

سری یدک مسواک برقی اورال بی مدل CROSS ACTION BLACK تعداد 4 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  آلمان به سفارش ترکیه
 • نوع:  سری مسواک برقی
 • میزان زبری برس:  متوسط
 • مناسب برای:  بزرگسالان
سری یدک مسواک برقی اورال بی Clean Maximiser مدل Cross Action بسته 4 عددی

سری یدک مسواک برقی اورال بی Clean Maximiser مدل Cross Action بسته 4 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  آلمان
 • نوع:  سری مسواک برقی
 • برند:  اورال بی
 • مناسب برای:  بزرگسالان
سری یدک مسواک برقی اورال بی مدل SENSI ULTRATHIN تعداد 4 عددی

سری یدک مسواک برقی اورال بی مدل SENSI ULTRATHIN تعداد 4 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  آلمان
 • نوع:  سری مسواک برقی
 • میزان زبری برس:  نرم
 • مناسب برای:  بزرگسالان
سری یدک مسواک برقی اورال بی مدل SENSI ULTRATHIN  بسته 2 عددی

سری یدک مسواک برقی اورال بی مدل SENSI ULTRATHIN  بسته 2 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  آلمان
 • نوع:  سری مسواک برقی
 • برند:  اورال بی
 • مناسب برای:  بزرگسالان
سری یدک مسواک برقی اورال بی مدل 3D WHITE تعداد 4 عددی

سری یدک مسواک برقی اورال بی مدل 3D WHITE تعداد 4 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  آلمان
 • نوع:  سری مسواک برقی
 • میزان زبری برس:  متوسط
 • مناسب برای:  بزرگسالان
سری یدک مسواک برقی اورال بی مدل Floss Action تعداد 2 عددی

سری یدک مسواک برقی اورال بی مدل Floss Action تعداد 2 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  آلمان
 • نوع:  سری مسواک برقی
 • برند:  اورال بی
 • مناسب برای:  بزرگسالان
سری یدک مسواک برقی اورال بی مدل PRECISION CLEAN تعداد 4 عددی

سری یدک مسواک برقی اورال بی مدل PRECISION CLEAN تعداد 4 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ایرلند
 • نوع:  سری مسواک برقی
 • میزان زبری برس:  متوسط
 • مناسب برای:  بزرگسالان
سری یدک مسواک برقی اورال بی Clean Maximiser مدل PRECISION CLEAN بسته 4 عددی

سری یدک مسواک برقی اورال بی Clean Maximiser مدل PRECISION CLEAN بسته 4 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  آلمان
 • نوع:  سری مسواک برقی
 • برند:  اورال بی
 • مناسب برای:  بزرگسالان
سری یدک مسواک برقی اورال بی مدل cross action بسته 4 عددی

سری یدک مسواک برقی اورال بی مدل cross action بسته 4 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  آلمان به سفارش ترکیه
 • نوع:  سری مسواک برقی
 • برند:  اورال بی
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
سری یدک مسواک برقی اورال بی مخصوص کودک مدل Star Wars  بسته 2 عددی

سری یدک مسواک برقی اورال بی مخصوص کودک مدل Star Wars  بسته 2 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ایرلند
 • نوع:  سری مسواک برقی
 • برند:  اورال بی
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
سری یدک مسواک برقی اورال بی Clean Maximiser مدل 3D WHITE بسته 4 عددی

سری یدک مسواک برقی اورال بی Clean Maximiser مدل 3D WHITE بسته 4 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  آلمان
 • نوع:  سری مسواک برقی
 • برند:  اورال بی
 • مناسب برای:  بزرگسالان
سری یدک مسواک برقی کودک اورال بی مدل Frozen بسته 2 عددی

سری یدک مسواک برقی کودک اورال بی مدل Frozen بسته 2 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضاء::  2021/09
 • کشور مبدا:  ایرلند
 • نوع:  سری مسواک برقی
 • برند:  اورال بی
سری یدک مسواک برقی اورال بی مدل Sensitive Clean بسته 4 عددی

سری یدک مسواک برقی اورال بی مدل Sensitive Clean بسته 4 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  آلمان
 • نوع:  سری مسواک برقی
 • برند:  اورال بی
 • مناسب برای:  بزرگسالان
سری یدک مسواک برقی اورال بی مدل دیزنی میکی تعداد 2 عددی

سری یدک مسواک برقی اورال بی مدل دیزنی میکی تعداد 2 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  آلمان
 • برند:  اورال بی
 • نوع:  سری مسواک برقی
 • مناسب برای:  کودکان
سری یدک مسواک برقی اورال بی مدل CROSS ACTION BLACK بسته 4 عددی (Clean Maximiser)

سری یدک مسواک برقی اورال بی مدل CROSS ACTION BLACK بسته 4 عددی (Clean Maximiser)

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  آلمان
 • نوع:  سری مسواک برقی
 • برند:  اورال بی
 • مناسب برای:  بزرگسالان
سری یدک مسواک برقی بچگانه اورال بی مدل car تعداد 2 عددی

سری یدک مسواک برقی بچگانه اورال بی مدل car تعداد 2 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  آلمان
 • برند:  اورال بی
 • نوع:  سری مسواک برقی
 • مناسب برای:  کودکان
سری یدک مسواک برقی کودک اورال بی مدل DISNEY RINCESS بسته 2 عددی

سری یدک مسواک برقی کودک اورال بی مدل DISNEY RINCESS بسته 2 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  آلمان
 • نوع:  سری مسواک برقی
 • برند:  اورال بی
 • مناسب برای:  کودکان
سری یدک مسواک برقی اورال بی مدل princess تعداد 2 عددی

سری یدک مسواک برقی اورال بی مدل princess تعداد 2 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ایرلند
 • برند:  اورال بی – Oral B
 • نوع:  سری مسواک برقی
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو