00000000
%24 لیف حمام ناسکیتا مدل دستکشی کد N24

لیف حمام ناسکیتا مدل دستکشی کد N24

%24 175,000
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • برند:  ناسکیتا
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
00000000
%25 کیسه حمام گیاهی ناسکیتا مدل N80

کیسه حمام گیاهی ناسکیتا مدل N80

%25 149,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضاء:  6 ماه پس از باز شدن بسته
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  لیف حمام
 • برند:  ناسکیتا
00000000
%24 لیف کمر الیاف سیسال ناسکیتا مدل 0001

لیف کمر الیاف سیسال ناسکیتا مدل 0001

%24 190,000
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  لیف حمام
 • برند:  ناسکیتا
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
%10 لیف حمام کودک ناسکیتا کد 13

لیف حمام کودک ناسکیتا کد 13

%10 175,000
ویژگی‌ها
 • برند:  ناسکیتا
 • مناسب برای:  کودکان
 • ترکیبات:  الیاف سیسال
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
لیف توری پلاستیکی حمام ناسکیتا کد 031

لیف توری پلاستیکی حمام ناسکیتا کد 031

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • برند:  ناسکیتا
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
لیف حمام گیاهی لایه بردار ناسکیتا مدل دستکشی کد N98

لیف حمام گیاهی لایه بردار ناسکیتا مدل دستکشی کد N98

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضاء:  6 ماه پس از باز شدن بسته
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  لیف حمام
 • برند:  ناسکیتا
کیسه حمام گیاهی ناسکیتا مدل N35

کیسه حمام گیاهی ناسکیتا مدل N35

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضاء:  2022/04
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  لیف حمام
 • برند:  ناسکیتا
لیف حمام لایه بردار گیاهی ناسکیتا مدل دستکشی کد N051

لیف حمام لایه بردار گیاهی ناسکیتا مدل دستکشی کد N051

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضاء:  6 ماه پس از باز شدن بسته
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  لیف حمام
 • برند:  ناسکیتا
لیف حمام گیاهی ناسکیتا مدل دستکشی کد N81

لیف حمام گیاهی ناسکیتا مدل دستکشی کد N81

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضاء:  6 ماه پس از باز شدن بسته
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  لیف حمام
 • برند:  ناسکیتا
لیف حمام گیاهی لایه بردار ناسکیتا مدل دستکشی کد N66

لیف حمام گیاهی لایه بردار ناسکیتا مدل دستکشی کد N66

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضاء:  6 ماه پس از باز شدن بسته
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  لیف حمام
 • برند:  ناسکیتا
لیف حمام لایه بردار بلند ناسکیتا کد N81

لیف حمام لایه بردار بلند ناسکیتا کد N81

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  لیف حمام
 • برند:  ناسکیتا
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
لیف اسفنجی لایه بردار ناسکیتا مدل اسفنجی کد N04

لیف اسفنجی لایه بردار ناسکیتا مدل اسفنجی کد N04

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • برند:  ناسکیتا
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
لیف حمام گیاهی لایه بردار ناسکیتا مدل دستکشی کد N42

لیف حمام گیاهی لایه بردار ناسکیتا مدل دستکشی کد N42

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • برند:  ناسکیتا
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
لیف کمر ناسکیتا کد N17

لیف کمر ناسکیتا کد N17

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • برند:  ناسکیتا
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
لیف حمام دسته دار پنبه ای ناسکیتا کد N93

لیف حمام دسته دار پنبه ای ناسکیتا کد N93

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • برند:  ناسکیتا
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
لیف کمر الیاف سیسال ناسکیتا مدل S0001

لیف کمر الیاف سیسال ناسکیتا مدل S0001

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  لیف حمام
 • برند:  ناسکیتا
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
کیسه حمام الیاف سیسال ناسکیتا مدل S0004

کیسه حمام الیاف سیسال ناسکیتا مدل S0004

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  لیف حمام
 • برند:  ناسکیتا
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
لیف حمام الیاف سیسال دستکشی ناسکیتا مدل S0002

لیف حمام الیاف سیسال دستکشی ناسکیتا مدل S0002

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  لیف حمام
 • برند:  ناسکیتا
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
لیف لایه بردار گیاهی ناسکیتا مدل دستکشی کد N73

لیف لایه بردار گیاهی ناسکیتا مدل دستکشی کد N73

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضاء:  6 ماه پس از باز شدن بسته
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  لیف حمام
 • برند:  ناسکیتا
لیف حمام الیاف سیسال ناسکیتا مدل دستکشی کد 0013

لیف حمام الیاف سیسال ناسکیتا مدل دستکشی کد 0013

ناموجود
ویژگی‌ها
 • برند:  ناسکیتا
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
لیف حمام گیاهی ناسکیتا کد 001

لیف حمام گیاهی ناسکیتا کد 001

ناموجود
ویژگی‌ها
 • برند:  ناسکیتا
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
لیف کمر الیاف کدو تنبل ناسکیتا کد 0008

لیف کمر الیاف کدو تنبل ناسکیتا کد 0008

ناموجود
ویژگی‌ها
 • برند:  ناسکیتا
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
لیف حمام گیاهی ناسکیتا مدل دستکشی کد 0010

لیف حمام گیاهی ناسکیتا مدل دستکشی کد 0010

ناموجود
ویژگی‌ها
 • برند:  ناسکیتا
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
کیسه حمام گیاهی ناسکیتا مدل N74

کیسه حمام گیاهی ناسکیتا مدل N74

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضاء:  6 ماه پس از باز شدن بسته
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  لیف حمام
 • برند:  ناسکیتا