00000000
%42 سوپ گوجه فرنگی کنور مقدار 74 گرم

سوپ گوجه فرنگی کنور مقدار 74 گرم

%42 Original price was: 60,000.Current price is: 35,000.
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  سوپ آماده
 • برند:  کنور – Knorr
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
00000000
%30 نودل رولتون Rollton با طعم کیمچی 85 گرم

نودل رولتون Rollton با طعم کیمچی 85 گرم

%30 Original price was: 50,000.Current price is: 35,000.
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/12
 • نوع:  نودل
 • برند:  رولتون – Rollton
 • طعم:  کیمچی
00000000
%30 نودل رولتون Rollton با طعم مرغ 85 گرم

نودل رولتون Rollton با طعم مرغ 85 گرم

%30 Original price was: 50,000.Current price is: 35,000.
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/10
 • نوع:  نودل
 • برند:  رولتون – Rollton
 • طعم:  مرغ
00000000
%33 نودل بیگ بون Big Bon با طعم مرغ و سس سالسا 75 گرم

نودل بیگ بون Big Bon با طعم مرغ و سس سالسا 75 گرم

%33 Original price was: 60,000.Current price is: 40,000.
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/10
 • نوع:  نودل
 • برند:  بیگ بون – Big Bon
 • طعم:  مرغ
00000000
%30 نودل رولتون Rollton با طعم مرغ 60 گرم

نودل رولتون Rollton با طعم مرغ 60 گرم

%30 Original price was: 30,000.Current price is: 21,000.
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2025/02
 • نوع:  نودل
 • برند:  رولتون – Rollton
 • طعم:  مرغ
00000000
%30 نودل رولتون Rollton با طعم گوشت گاو 85 گرم

نودل رولتون Rollton با طعم گوشت گاو 85 گرم

%30 Original price was: 50,000.Current price is: 35,000.
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/10
 • نوع:  نودل
 • برند:  رولتون – Rollton
 • طعم:  گوشت گاو
00000000
%30 نودل رولتون Rollton با طعم گوشت گاو تند 85 گرم

نودل رولتون Rollton با طعم گوشت گاو تند 85 گرم

%30 Original price was: 50,000.Current price is: 35,000.
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/12
 • نوع:  نودل
 • برند:  رولتون – Rollton
 • طعم:  گوشت گاو تند
00000000
%38 سوپ خانگی با طعم گوشت گاو رولتون Rollton وزن 90 گرم

سوپ خانگی با طعم گوشت گاو رولتون Rollton وزن 90 گرم

%38 Original price was: 60,000.Current price is: 37,000.
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2025/02
 • نوع:  سوپ آماده
 • برند:  رولتون – Rollton
 • طعم:  گوشت گاو
00000000
%31 نودل بیگ بون Big Bon Max با طعم گوشت گاو کبابی 95 گرم

نودل بیگ بون Big Bon Max با طعم گوشت گاو کبابی 95 گرم

%31 Original price was: 140,000.Current price is: 97,000.
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2025/03
 • نوع:  نودل
 • برند:  بیگ بون – Big Bon
 • طعم:  گوشت گاو کبابی
00000000
%26 نودل بیگ بون Big Bon با طعم مرغ تریاکی 85 گرم

نودل بیگ بون Big Bon با طعم مرغ تریاکی 85 گرم

%26 Original price was: 120,000.Current price is: 89,000.
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2025/02
 • نوع:  نودل
 • برند:  بیگ بون – Big Bon
 • طعم:  مرغ تریاکی
00000000
%29 سوپ خانگی با طعم مرغ رولتون Rollton وزن 90 گرم

سوپ خانگی با طعم مرغ رولتون Rollton وزن 90 گرم

%29 Original price was: 55,000.Current price is: 39,000.
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2025/02
 • نوع:  سوپ آماده
 • برند:  رولتون – Rollton
 • طعم:  مرغ
00000000
%28 نودل رولتون Rollton با طعم مرغ تند 90 گرم

نودل رولتون Rollton با طعم مرغ تند 90 گرم

%28 Original price was: 95,000.Current price is: 68,000.
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2025/01
 • نوع:  نودل
 • برند:  رولتون – Rollton
 • طعم:  مرغ تند
00000000
%33 سوپ قارچ خامه ای Bizim Mutfak وزن 65 گرم

سوپ قارچ خامه ای Bizim Mutfak وزن 65 گرم

%33 Original price was: 55,000.Current price is: 37,000.
ویژگی‌ها
 • نوع:  سوپ آماده
 • برند:  بیزیم موتفاک – Bizim Mutfak
 • طعم:  خامه‌ای, قارچ
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
00000000
%27 نودل رولتون Rollton با طعم گوشت گوسفند 90 گرم

نودل رولتون Rollton با طعم گوشت گوسفند 90 گرم

%27 Original price was: 95,000.Current price is: 69,000.
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/10
 • نوع:  نودل
 • برند:  رولتون – Rollton
 • طعم:  گوشت گوسفند
00000000
%27 نودل رولتون Rollton با طعم گوشت گاو 90 گرم

نودل رولتون Rollton با طعم گوشت گاو 90 گرم

%27 Original price was: 95,000.Current price is: 69,000.
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/10
 • نوع:  نودل
 • برند:  رولتون – Rollton
 • طعم:  گوشت گاو
00000000
%35 سوپ ازوگلین Bizim Mutfak وزن 80 گرم

سوپ ازوگلین Bizim Mutfak وزن 80 گرم

%35 Original price was: 60,000.Current price is: 39,000.
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2025/01
 • نوع:  سوپ آماده
 • برند:  بیزیم موتفاک – Bizim Mutfak
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
00000000
%33 سوپ مرغ خامه ای Bizim Mutfak وزن 62 گرم

سوپ مرغ خامه ای Bizim Mutfak وزن 62 گرم

%33 Original price was: 55,000.Current price is: 37,000.
ویژگی‌ها
 • نوع:  سوپ آماده
 • برند:  بیزیم موتفاک – Bizim Mutfak
 • طعم:  مرغ, خامه‌ای
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
00000000
%33 سوپ مرغ Bizim Mutfak وزن 51 گرم

سوپ مرغ Bizim Mutfak وزن 51 گرم

%33 Original price was: 55,000.Current price is: 37,000.
ویژگی‌ها
 • نوع:  سوپ آماده
 • برند:  بیزیم موتفاک – Bizim Mutfak
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
 • تاریخ انقضا:  2025/01
00000000
%33 سوپ ماست ترکیه ای Bizim Mutfak وزن 80 گرم

سوپ ماست ترکیه ای Bizim Mutfak وزن 80 گرم

%33 Original price was: 55,000.Current price is: 37,000.
ویژگی‌ها
 • نوع:  سوپ آماده
 • برند:  بیزیم موتفاک – Bizim Mutfak
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
 • تاریخ انقضا:  2025/05
00000000
%27 نودل رولتون Rollton با طعم مرغ 90 گرم

نودل رولتون Rollton با طعم مرغ 90 گرم

%27 Original price was: 95,000.Current price is: 69,000.
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/10
 • نوع:  نودل
 • برند:  رولتون – Rollton
 • طعم:  مرغ
00000000
%27 نودل رولتون Rollton با طعم کیمچی 90 گرم

نودل رولتون Rollton با طعم کیمچی 90 گرم

%27 Original price was: 95,000.Current price is: 69,000.
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/10
 • نوع:  نودل
 • برند:  رولتون – Rollton
 • طعم:  کیمچی
00000000
%27 نودل رولتون Rollton با طعم گوشت گاو تند 90 گرم

نودل رولتون Rollton با طعم گوشت گاو تند 90 گرم

%27 Original price was: 95,000.Current price is: 69,000.
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/10
 • نوع:  نودل
 • برند:  رولتون – Rollton
 • طعم:  گوشت گاو تند
00000000
%33 سوپ عدس Bizim Mutfak وزن 72 گرم

سوپ عدس Bizim Mutfak وزن 72 گرم

%33 Original price was: 55,000.Current price is: 37,000.
ویژگی‌ها
 • نوع:  سوپ آماده
 • برند:  بیزیم موتفاک – Bizim Mutfak
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
 • تاریخ انقضا:  2025/02
00000000
%33 سوپ گوجه فرنگی Bizim Mutfak وزن 65 گرم

سوپ گوجه فرنگی Bizim Mutfak وزن 65 گرم

%33 Original price was: 55,000.Current price is: 37,000.
ویژگی‌ها
 • نوع:  سوپ آماده
 • برند:  بیزیم موتفاک – Bizim Mutfak
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
 • تاریخ انقضا:  2025/01