00000000
%19 اسپاگتی آنکارا وزن 500 گرم

اسپاگتی آنکارا وزن 500 گرم

%19 Original price was: 80,000.Current price is: 65,000.
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/06
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  اسپاگتی
 • برند:  آنکارا
00000000
%31 ماکارونی فرمی گوش ماهی آنکارا وزن 500 گرم

ماکارونی فرمی گوش ماهی آنکارا وزن 500 گرم

%31 Original price was: 80,000.Current price is: 55,000.
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/07
 • برند:  آنکارا
 • نوع:  
 • طرح:  
00000000
%24 مانتی هاستل حاوی گوشت چرخ کرده و سویا وزن 400 گرم

مانتی هاستل حاوی گوشت چرخ کرده و سویا وزن 400 گرم

%24 Original price was: 119,000.Current price is: 91,000.
ویژگی‌ها
 • برند:  هاستل
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
00000000
%31 ماکارونی استوانه ای آنکارا وزن 500 گرم

ماکارونی استوانه ای آنکارا وزن 500 گرم

%31 Original price was: 80,000.Current price is: 55,000.
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/06
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  ماکارونی
 • برند:  آنکارا
00000000
%31 ماکارونی آنکارا مدل فرمی لوله ای 500 گرم

ماکارونی آنکارا مدل فرمی لوله ای 500 گرم

%31 Original price was: 80,000.Current price is: 55,000.
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضاء::  2024/06
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  ماکارونی
 • برند:  آنکارا
00000000
%31 ماکارونی آنکارا مدل حلزونی 500 گرم

ماکارونی آنکارا مدل حلزونی 500 گرم

%31 Original price was: 80,000.Current price is: 55,000.
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/07
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  ماکارونی
 • برند:  آنکارا
00000000
%42 پاستا با فرم رشته ای نازک Molleto وزن 400 گرم

پاستا با فرم رشته ای نازک Molleto وزن 400 گرم

%42 Original price was: 60,000.Current price is: 35,000.
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2025/07
 • نوع:  پاستا
 • برند:  مولتو – Molleto
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
00000000
%35فقط 4 عدد مونده پاستا با فرم لوله ای شیاردار Molleto وزن 400 گرم

پاستا با فرم لوله ای شیاردار Molleto وزن 400 گرم

%35 Original price was: 60,000.Current price is: 39,000.
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2025/06
 • نوع:  پاستا
 • برند:  مولتو – Molleto
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
00000000
%37 پاستا با فرم تاج خروس Molleto وزن 400 گرم

پاستا با فرم تاج خروس Molleto وزن 400 گرم

%37 Original price was: 60,000.Current price is: 38,000.
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2025/07
 • نوع:  پاستا
 • برند:  مولتو – Molleto
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
00000000
%24فقط 1 عدد مونده پاستا ماکفا Makfa فرم کامپانل 500 گرم

پاستا ماکفا Makfa فرم کامپانل 500 گرم

%24 Original price was: 136,000.Current price is: 104,000.
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2025/09
 • نوع:  پاستا
 • برند:  ماکفا – Makfa
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
00000000
%24فقط 4 عدد مونده پاستا ماکفا Makfa فرم پنه ریگاته 500 گرم

پاستا ماکفا Makfa فرم پنه ریگاته 500 گرم

%24 Original price was: 136,000.Current price is: 104,000.
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2025/09
 • نوع:  پاستا
 • برند:  ماکفا – Makfa
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
00000000
%23فقط 4 عدد مونده پاستا گرند دی Grand Di فرم صدفی 350 گرم

پاستا گرند دی Grand Di فرم صدفی 350 گرم

%23 Original price was: 111,000.Current price is: 85,000.
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2025/10
 • نوع:  پاستا
 • برند:  گرند دی – Grand Di
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
00000000
%23فقط 3 عدد مونده پاستا گرند دی Grand Di فرم پنه ریگاته 450 گرم

پاستا گرند دی Grand Di فرم پنه ریگاته 450 گرم

%23 Original price was: 111,000.Current price is: 85,000.
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2025/09
 • نوع:  پاستا
 • برند:  گرند دی – Grand Di
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
00000000
%24 اسپاگتی ماکفا Makfa وزن 500 گرم

اسپاگتی ماکفا Makfa وزن 500 گرم

%24 Original price was: 136,000.Current price is: 104,000.
ویژگی‌ها
 • نوع:  اسپاگتی
 • برند:  ماکفا – Makfa
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
 • تاریخ انقضا:  2026/09
00000000
%23 پاستا گرند دی Grand Di فرم پروانه ای 400 گرم

پاستا گرند دی Grand Di فرم پروانه ای 400 گرم

%23 Original price was: 111,000.Current price is: 85,000.
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2025/09
 • نوع:  پاستا
 • برند:  گرند دی – Grand Di
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
00000000
%24 پاستا ماکفا Makfa فرم کاواتاپی 500 گرم

پاستا ماکفا Makfa فرم کاواتاپی 500 گرم

%24 Original price was: 136,000.Current price is: 104,000.
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2025/09
 • نوع:  پاستا
 • برند:  ماکفا – Makfa
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
00000000
%23 اسپاگتی گرند دی Grand Di فرم بوگاتی 350 گرم

اسپاگتی گرند دی Grand Di فرم بوگاتی 350 گرم

%23 Original price was: 111,000.Current price is: 85,000.
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2025/07
 • نوع:  اسپاگتی
 • برند:  گرند دی – Grand Di
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
00000000
%23 پاستا گرند دی Grand Di فرم کاواتاپی 450 گرم

پاستا گرند دی Grand Di فرم کاواتاپی 450 گرم

%23 Original price was: 111,000.Current price is: 85,000.
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2025/09
 • نوع:  پاستا
 • برند:  گرند دی – Grand Di
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
00000000
%23 پاستا گرند دی Grand Di فرم ریگاتی 450 گرم

پاستا گرند دی Grand Di فرم ریگاتی 450 گرم

%23 Original price was: 111,000.Current price is: 85,000.
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2025/09
 • نوع:  پاستا
 • برند:  گرند دی – Grand Di
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
00000000
%24 پاستا ماکفا Makfa فرم پروانه ای 400 گرم

پاستا ماکفا Makfa فرم پروانه ای 400 گرم

%24 Original price was: 136,000.Current price is: 104,000.
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2025/09
 • نوع:  پاستا
 • برند:  ماکفا – Makfa
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
00000000
%24 پاستا ماکفا Makfa فرم فوسیلی 500 گرم

پاستا ماکفا Makfa فرم فوسیلی 500 گرم

%24 Original price was: 136,000.Current price is: 104,000.
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2025/09
 • نوع:  پاستا
 • برند:  ماکفا – Makfa
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
ماکارونی پیچی آنکارا وزن 500 گرم

ماکارونی پیچی آنکارا وزن 500 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/07
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • برند:  آنکارا
 • نوع:  
اسپاگتی آنکارا فرم رشته ای نازک 500 گرم

اسپاگتی آنکارا فرم رشته ای نازک 500 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/05/30
 • نوع:  اسپاگتی
 • برند:  آنکارا – Ankara
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
رشته جو آنکارا 500 گرم

رشته جو آنکارا 500 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/01
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  ماکارونی
 • برند:  آنکارا