00000000
%35 اسپاگتی آنکارا فرم رشته ای نازک 500 گرم

اسپاگتی آنکارا فرم رشته ای نازک 500 گرم

%35 49,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/05
 • نوع:  اسپاگتی
 • برند:  آنکارا
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
00000000
%35 مانتی هاستل حاوی گوشت چرخ کرده و سویا وزن 400 گرم

مانتی هاستل حاوی گوشت چرخ کرده و سویا وزن 400 گرم

%35 85,000
ویژگی‌ها
 • برند:  هاستل
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
00000000
%27 ماکارونی استوانه ای آنکارا وزن 500 گرم

ماکارونی استوانه ای آنکارا وزن 500 گرم

%27 55,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/06
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  ماکارونی
 • برند:  آنکارا
00000000
%29 پاستا باریلا مدل پنه 500 گرم

پاستا باریلا مدل پنه 500 گرم

%29 78,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/08
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  پاستا
 • برند:  Barilla
00000000
%32 اسپاگتی باریلا مدل n.5 وزن 500 گرم

اسپاگتی باریلا مدل n.5 وزن 500 گرم

%32 82,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/05
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  اسپاگتی
 • برند:  Barilla
00000000
%40 پاستا با فرم پنه آنکارا 500 گرم

پاستا با فرم پنه آنکارا 500 گرم

%40 45,000
ویژگی‌ها
 • نوع:  پاستا
 • برند:  آنکارا
 • طرح:  پنه
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
00000000
%14 پاستا با فرم رشته ای نازک Molleto وزن 400 گرم

پاستا با فرم رشته ای نازک Molleto وزن 400 گرم

%14 42,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2025/07
 • نوع:  پاستا
 • برند:  Molleto
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
00000000
%14 پاستا با فرم چیفری شیاردار Molleto وزن 400 گرم

پاستا با فرم چیفری شیاردار Molleto وزن 400 گرم

%14 42,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2025/06
 • نوع:  ماکارونی
 • برند:  Molleto
 • طرح:  چیفری
00000000
%14 پاستا با فرم لوله ای شیاردار Molleto وزن 400 گرم

پاستا با فرم لوله ای شیاردار Molleto وزن 400 گرم

%14 42,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2025/06
 • نوع:  پاستا
 • برند:  Molleto
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
00000000
%14 پاستا با فرم تاج خروس Molleto وزن 400 گرم

پاستا با فرم تاج خروس Molleto وزن 400 گرم

%14 42,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2025/07
 • نوع:  پاستا
 • برند:  Molleto
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
00000000
%29 پاستا طرح پروانه باریلا وزن 500 گرم

پاستا طرح پروانه باریلا وزن 500 گرم

%29 78,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/11
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  پاستا
 • برند:  Barilla
اسپاگتی آنکارا وزن 500 گرم

اسپاگتی آنکارا وزن 500 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/06
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  اسپاگتی
 • برند:  آنکارا
ماکارونی پیچی آنکارا وزن 500 گرم

ماکارونی پیچی آنکارا وزن 500 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/07
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • برند:  آنکارا
 • نوع:  
ماکارونی فرمی گوش ماهی آنکارا وزن 500 گرم

ماکارونی فرمی گوش ماهی آنکارا وزن 500 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/07
 • برند:  آنکارا
 • نوع:  
 • طرح:  
رشته جو آنکارا 500 گرم

رشته جو آنکارا 500 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/01
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  ماکارونی
 • برند:  آنکارا
ماکارونی آنکارا مدل حلزونی 500 گرم

ماکارونی آنکارا مدل حلزونی 500 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/07
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  ماکارونی
 • برند:  آنکارا
پاستا باریلا مدل Gnocchetti وزن 500 گرم

پاستا باریلا مدل Gnocchetti وزن 500 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/01
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  ماکارونی
 • برند:  Barilla
ماکارونی آنکارا مدل فرمی لوله ای 500 گرم

ماکارونی آنکارا مدل فرمی لوله ای 500 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضاء::  2024/06
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  ماکارونی
 • برند:  آنکارا
مانتی هاستل حاوی گوشت چرخ کرده و سویا وزن 500 گرم

مانتی هاستل حاوی گوشت چرخ کرده و سویا وزن 500 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/01
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  هاستل
 • برند:  هاستل
اسپاگتی آنکارا فرم رشته ای درشت 500 گرم

اسپاگتی آنکارا فرم رشته ای درشت 500 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/04
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  ماکارونی
 • برند:  آنکارا
پاستا باریلا مدل صدف 500 گرم

پاستا باریلا مدل صدف 500 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/07
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  پاستا
 • برند:  Barilla
پاستا باریلا مدل Risoni وزن 500 گرم

پاستا باریلا مدل Risoni وزن 500 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/12
 • کشور مبدا:  ایتالیا به سفارش ترکیه
 • نوع:  پاستا
 • برند:  Barilla
پاستا باریلا مدل SEDANI RIGATI حجم 500 گرم

پاستا باریلا مدل SEDANI RIGATI حجم 500 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/10
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  پاستا
 • برند:  Barilla
ماکارونی استوانه ای کوچک آنکارا وزن 500 گرم

ماکارونی استوانه ای کوچک آنکارا وزن 500 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/06
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  ماکارونی
 • برند:  آنکارا