%18 پاستیل ببتو با طعم میوه های مختلف 1000 گرم

پاستیل ببتو با طعم میوه های مختلف 1000 گرم

%18135,000 111,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2022/07
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  پاستیل
 • طرح:  FRUIT FLAVOUR, star cake, انواع طرح, تمشک, توت فرنگی, دندان, زبان, ستاره دریایی, طرح قلب سه, غول پیکر, قلب, مار, نوشابه, پرتقال, پرتقال شکری, پستانک, پیتزا, گل رز, خرس
%19 پاستیل مار رنگی هاریبو 160 گرم

پاستیل مار رنگی هاریبو 160 گرم

%1943,000 35,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2022/09
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  پاستیل
 • برند:  هاربیو
%18 پاستیل لیوانی هاریبو با طعم نوشابه 175 گرم

پاستیل لیوانی هاریبو با طعم نوشابه 175 گرم

%1864,000 52,500
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/03
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  پاستیل
 • برند:  bebeto
%18 پاستیل لیوانی هاریبو طرح خرس 175 گرم

پاستیل لیوانی هاریبو طرح خرس 175 گرم

%1864,000 52,500
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/04
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  پاستیل
 • برند:  هاربیو
پاستیل ببتو مدل Cool Beans با طعم میکس توت

پاستیل ببتو مدل Cool Beans با طعم میکس توت

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  
 • برند:  bebeto
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
پاستیل نواری اولکر با طعم نوشابه وزن 180 گرم

پاستیل نواری اولکر با طعم نوشابه وزن 180 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  پاستیل
 • برند:  اولکر
پاستیل ببتو با طرح خرس وزن 120 گرم

پاستیل ببتو با طرح خرس وزن 120 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  پاستیل
 • برند:  bebeto
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
پاستیل ببتو با طرح بستنی 120 گرم

پاستیل ببتو با طرح بستنی 120 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  
 • برند:  bebeto
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
پاستیل ببتو مدل Cool Beans با طعم مخلوط میوه ها

پاستیل ببتو مدل Cool Beans با طعم مخلوط میوه ها

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  پاستیل
 • برند:  bebeto
پاستیل ببتو با طعم تمشک 150 گرم

پاستیل ببتو با طعم تمشک 150 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2022/01
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  پاستیل
 • برند:  bebeto
پاستیل ببتو مدل Cool Beans با طعم میوه های گرمسیری

پاستیل ببتو مدل Cool Beans با طعم میوه های گرمسیری

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  پاستیل
 • برند:  bebeto
پاستیل ببتو با طرح مار وزن 150 گرم

پاستیل ببتو با طرح مار وزن 150 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  پاستیل
 • برند:  bebeto
پاستیل ببتو طرح چیز کیک وزن 120 گرم

پاستیل ببتو طرح چیز کیک وزن 120 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2022/06
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  پاستیل
 • برند:  bebeto
پاستیل ببتو مدل RACERING وزن 120 گرم

پاستیل ببتو مدل RACERING وزن 120 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  پاستیل
 • برند:  bebeto
پاستیل هاریبو با طعم نوشابه 160 گرم

پاستیل هاریبو با طعم نوشابه 160 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2022/07
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  پاستیل
 • برند:  هاربیو
پاستیل ببتو با طرح نوشابه 120 گرم

پاستیل ببتو با طرح نوشابه 120 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  پاستیل
 • برند:  bebeto
پاستیل لیوانی ببتو مدل بستنی قیفی حجم 120 گرم

پاستیل لیوانی ببتو مدل بستنی قیفی حجم 120 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  پاستیل
 • برند:  bebeto
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
پاستیل ببتو با طرح بستنی 150 گرم

پاستیل ببتو با طرح بستنی 150 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  پاستیل
 • برند:  bebeto
پاستیل شیاری ببتو مدل Cool Raspberry وزن 175 گرم

پاستیل شیاری ببتو مدل Cool Raspberry وزن 175 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  
 • نوع:  پاستیل
 • برند:  bebeto
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
پاستیل مدادی ببتو مدل WACKY STICKS وزن 75 گرم

پاستیل مدادی ببتو مدل WACKY STICKS وزن 75 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  پاستیل
 • برند:  bebeto
پاستیل ببتو با طرح بستنی 1000 گرم

پاستیل ببتو با طرح بستنی 1000 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/03
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  پاستیل
 • برند:  bebeto
پاستیل هاریبو طرح خرس با طعم میوه های مختلف 160 گرم

پاستیل هاریبو طرح خرس با طعم میوه های مختلف 160 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/01
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  پاستیل
 • برند:  هاربیو
پاستیل نواری اولکر با طعم سیب وزن 180 گرم

پاستیل نواری اولکر با طعم سیب وزن 180 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  
 • برند:  
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • طعم:  خوشمزه سیب
پاستیل هاریبو مدل starmix وزن 160 گرم

پاستیل هاریبو مدل starmix وزن 160 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/05
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  پاستیل
 • برند:  هاربیو