اسپری کرم مو دو فاز گلیس مناسب موهای حساس و آسیب دیده 200 میل

اسپری کرم مو دو فاز گلیس مناسب موهای حساس و آسیب دیده 200 میل

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/01
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  اسپری مو
 • برند:  گلیس
اسپری خوشبو کننده مو گلیس مدل BIO-TECH RESTORE حجم 100 میل

اسپری خوشبو کننده مو گلیس مدل BIO-TECH RESTORE حجم 100 میل

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2022/07
 • کشور مبدا:  آلمان
 • به سفارش کشور:  ترکیه
 • نوع:  اسپری مو
اسپری کرم مو دو فاز گلیس مدل SUPREME LENGTH حجم 200 میل

اسپری کرم مو دو فاز گلیس مدل SUPREME LENGTH حجم 200 میل

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضاء:  2023/01
 • کشور مبدا:  اتریش
 • به سفارش کشور:  ترکیه
 • نوع:  اسپری مو
اسپری کرم مو دو فاز گلیس مدل Intense Therapy مناسب موهای آسیب دیده 200 میل

اسپری کرم مو دو فاز گلیس مدل Intense Therapy مناسب موهای آسیب دیده 200 میل

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  اسپری مو
 • برند:  گلیس
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
اسپری کرم مو دو فاز گلیس مناسب موهای آسیب دیده و کدر 200 میل

اسپری کرم مو دو فاز گلیس مناسب موهای آسیب دیده و کدر 200 میل

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/11
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  اسپری مو
 • برند:  گلیس
اسپری ترمیم کننده مو گلیس کور مدل Winter Repair حجم 200 میل

اسپری ترمیم کننده مو گلیس کور مدل Winter Repair حجم 200 میل

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  آلمان
 • به سفارش کشور:  ترکیه
 • نوع:  اسپری مو
 • برند:  گلیس
اسپری کرم مو دو فاز گلیس مناسب موهای ضعیف و مستعد ریزش 200 میل

اسپری کرم مو دو فاز گلیس مناسب موهای ضعیف و مستعد ریزش 200 میل

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/05
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  اسپری مو
 • برند:  گلیس
اسپری دو فاز گلیس مدل TOTAL REPAIR برای موهای خشک و آسیب دیده 200 میل

اسپری دو فاز گلیس مدل TOTAL REPAIR برای موهای خشک و آسیب دیده 200 میل

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/02
 • کشور مبدا:  اتریش
 • به سفارش کشور:  ترکیه
 • نوع:  اسپری مو
اسپری دو فاز گلیس مدل Ultimate Repair برای موهای خیلی آسیب دیده 200 میل

اسپری دو فاز گلیس مدل Ultimate Repair برای موهای خیلی آسیب دیده 200 میل

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
اسپری دو فاز گلیس مدل Deep Repair برای موهای آسیب دیده 200 میل

اسپری دو فاز گلیس مدل Deep Repair برای موهای آسیب دیده 200 میل

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضاء:  2022/08
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  سرم مو
 • برند:  گلیس
اسپری دو فاز گلیس مدل COLOR PROTECT & SHINE برای موهای رنگ شده 200 میل

اسپری دو فاز گلیس مدل COLOR PROTECT & SHINE برای موهای رنگ شده 200 میل

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/01
 • برند:  گلیس
 • کشور مبدا:  اتریش
 • به سفارش کشور:  ترکیه
فوم مو گلیس مدل حجم دهنده مناسب موهای نازک و کم حجم 150 میل

فوم مو گلیس مدل حجم دهنده مناسب موهای نازک و کم حجم 150 میل

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2022/11
 • کشور مبدا:  آلمان
 • به سفارش کشور:  ترکیه
 • نوع:  فوم مو
اسپری شیر مو گلیس مدل ضد الکتریسیته مناسب موهای وز 150 میل

اسپری شیر مو گلیس مدل ضد الکتریسیته مناسب موهای وز 150 میل

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  آلمان
 • به سفارش کشور:  ترکیه
 • نوع:  اسپری شیر مو
 • برند:  گلیس
اسپری شاداب کننده مو گلیس مناسب موهای ضعیف 150 میل

اسپری شاداب کننده مو گلیس مناسب موهای ضعیف 150 میل

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/02
 • کشور مبدا:  آلمان
 • به سفارش کشور:  ترکیه
 • نوع:  اسپری مو
اسپری کرم مو گلیس مدل MILLION GLOSS برای موهای مات و کدر 200 میل

اسپری کرم مو گلیس مدل MILLION GLOSS برای موهای مات و کدر 200 میل

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  آلمان
 • برند:  گلیس
 • نوع:  اسپری مو
 • به سفارش کشور:  ترکیه
اسپری دو فاز نرم کننده مو گلیس مدل SUMMER REPAIR حجم 150 میل

اسپری دو فاز نرم کننده مو گلیس مدل SUMMER REPAIR حجم 150 میل

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضاء::  2022/06
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  اسپری مو
 • برند:  گلیس
اسپری دو فاز محافظ مو گلیس مدل SUMMER REPAIR حجم 150 میل

اسپری دو فاز محافظ مو گلیس مدل SUMMER REPAIR حجم 150 میل

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2022/06
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  اسپری مو
 • برند:  گلیس
اسپری شیر احیا کننده مو گلیس کور برای موهای ضعیف و کدر حجم 150 میل

اسپری شیر احیا کننده مو گلیس کور برای موهای ضعیف و کدر حجم 150 میل

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضاء::  2022/03
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  اسپری شیر مو
 • برند:  گلیس
اسپری شیر تقویت کننده مو گلیس کور برای موهای ضعیف و شکننده 150 میل

اسپری شیر تقویت کننده مو گلیس کور برای موهای ضعیف و شکننده 150 میل

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضاء::  2022/02
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  اسپری شیر مو
 • برند:  گلیس
اسپری کرم مو دو فاز گلیس مدل MAGNIFICENT STRENGTH حجم 200 میل

اسپری کرم مو دو فاز گلیس مدل MAGNIFICENT STRENGTH حجم 200 میل

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضاء:  2023/01
 • کشور مبدا:  اتریش
 • به سفارش کشور:  ترکیه
 • نوع:  اسپری مو
اسپری دو فاز مو گلیس مدل BIO-TECH RESTORE مناسب موهای حساس و آسیب دیده 200 میل

اسپری دو فاز مو گلیس مدل BIO-TECH RESTORE مناسب موهای حساس و آسیب دیده 200 میل

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/07
 • کشور مبدا:  آلمان به سفارش ترکیه
 • نوع:  اسپری مو
 • برند:  گلیس
اسپری مو گلیس مدل Ultimate Resist برای موهای خشک حجم 200 میل

اسپری مو گلیس مدل Ultimate Resist برای موهای خشک حجم 200 میل

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  اتریش
 • برند:  گلیس
 • نوع:  اسپری مو
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
اسپری مو گلیس مدل Ultimate Oil Elixir برای موهای آسیب دیده و شکننده 200 میل

اسپری مو گلیس مدل Ultimate Oil Elixir برای موهای آسیب دیده و شکننده 200 میل

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  اسپری مو
 • برند:  گلیس
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو