00000000
%34 خمیر دندان اورال بی مدل Dis Eti Bakimi حجم 65 میل

خمیر دندان اورال بی مدل Dis Eti Bakimi حجم 65 میل

%34 106,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/04
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  خمیر دندان
 • برند:  اورال بی
00000000
%41 خمیر دندان اورال بی سری Strong Teeth با طعم نعناع طراوت بخش 140 گرم

خمیر دندان اورال بی سری Strong Teeth با طعم نعناع طراوت بخش 140 گرم

%41 89,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/04/30
 • نوع:  تیوپی
 • برند:  اورال بی
 • طعم:  نعناع
00000000
%18 خمیر دندان اورال بی مدل Pro-Expert حاوی عصاره نعناع 75 میل

خمیر دندان اورال بی مدل Pro-Expert حاوی عصاره نعناع 75 میل

%18 189,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/05
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  خمیر دندان
 • برند:  اورال بی
00000000
%30 خمیر دندان اورال بی سری Strong Teeth با طعم نعناع گیاهی 140 گرم

خمیر دندان اورال بی سری Strong Teeth با طعم نعناع گیاهی 140 گرم

%30 119,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/11
 • نوع:  تیوپی
 • کشور مبدا:  چین
 • برند:  اورال بی
خمیر دندان 1.2.3 اورال بی با رایحه نعناع 100 میل

خمیر دندان 1.2.3 اورال بی با رایحه نعناع 100 میل

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  آلمان
 • نوع:  تیوپی
 • برند:  اورال بی
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
خمیر دندان سفید کننده اورال بی مدل Complete حجم 100 میل

خمیر دندان سفید کننده اورال بی مدل Complete حجم 100 میل

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/06
 • کشور مبدا:  انگلیس
 • نوع:  خمیر دندان
 • برند:  اورال بی
خمیر دندان اورال بی مدل Sensitivity & Gum Calm حجم 50 میل

خمیر دندان اورال بی مدل Sensitivity & Gum Calm حجم 50 میل

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/02
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  خمیر دندان
 • برند:  اورال بی
خمیر دندان اورال بی Pro-Expert مناسب دندان های حساس 75 میل

خمیر دندان اورال بی Pro-Expert مناسب دندان های حساس 75 میل

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  آلمان
 • نوع:  تیوپی
 • برند:  اورال بی
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
خمیر دندان اورال بی Pro-Expert مدل Professional Protection حجم 75 میل

خمیر دندان اورال بی Pro-Expert مدل Professional Protection حجم 75 میل

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  آلمان
 • نوع:  تیوپی
 • برند:  اورال بی
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
خمیر دندان سفید کننده اورال بی Pro-Expert حجم 75 میل

خمیر دندان سفید کننده اورال بی Pro-Expert حجم 75 میل

ناموجود
ویژگی‌ها
 • نوع:  تیوپی
 • برند:  اورال بی
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
خمیر دندان اورال بی مدل Cavity Protection حجم 100 میل

خمیر دندان اورال بی مدل Cavity Protection حجم 100 میل

ناموجود
ویژگی‌ها
 • نوع:  تیوپی
 • برند:  اورال بی
 • ترکیبات:  عصاره نعناع
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
خمیر دندان سفید کننده اورال بی مدل Complete حجم 75 میل

خمیر دندان سفید کننده اورال بی مدل Complete حجم 75 میل

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  آلمان
 • نوع:  تیوپی
 • برند:  اورال بی
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
خمیر دندان اورال بی مدل Pro-Expert حاوی عصاره نعناع مناسب دندان های حساس 75 میل

خمیر دندان اورال بی مدل Pro-Expert حاوی عصاره نعناع مناسب دندان های حساس 75 میل

ناموجود
ویژگی‌ها
 • نوع:  تیوپی
 • برند:  اورال بی
 • ترکیبات:  عصاره نعناع, فلوراید
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
خمیر دندان 1.2.3 اورال بی مدل Salt Power White حجم 100 میل

خمیر دندان 1.2.3 اورال بی مدل Salt Power White حجم 100 میل

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  آلمان
 • نوع:  تیوپی
 • برند:  اورال بی
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
خمیر دندان اورال بی مدل PRO-ONARIM حجم 50 میل

خمیر دندان اورال بی مدل PRO-ONARIM حجم 50 میل

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  تیوپی
 • برند:  اورال بی
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
خمیر دندان اورال بی مدل Pro_Repair حجم 75 میل

خمیر دندان اورال بی مدل Pro_Repair حجم 75 میل

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2022/09
 • کشور مبدا:  آلمان
 • نوع:  خمیر دندان
 • برند:  اورال بی
خمیر دندان 3D white اورال بی مدل Vitalize حجم 75 میل

خمیر دندان 3D white اورال بی مدل Vitalize حجم 75 میل

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2022/10
 • کشور مبدا:  آلمان
 • نوع:  خمیر دندان
 • برند:  اورال بی
خمیر دندان ترمیم کننده اورال بی مدل Extra Fraicheur حجم 75 میل

خمیر دندان ترمیم کننده اورال بی مدل Extra Fraicheur حجم 75 میل

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2022/12
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  خمیر دندان
 • برند:  اورال بی
خمیر دندان اورال بی مدل PRO-ONARIM حجم 50 میل به همراه مسواک خیلی نرم

خمیر دندان اورال بی مدل PRO-ONARIM حجم 50 میل به همراه مسواک خیلی نرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  آمریکا
 • نوع:  تیوپی
 • برند:  اورال بی
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
خمیر دندان اورال بی مدل pro Sensitive حجم 75 میل

خمیر دندان اورال بی مدل pro Sensitive حجم 75 میل

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  آلمان
 • نوع:  تیوپی
 • برند:  اورال بی
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
خمیر دندان اورال بی مدل Purify حجم 75 میل

خمیر دندان اورال بی مدل Purify حجم 75 میل

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  خمیر دندان
 • برند:  اورال بی
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
خمیر دندان اورال بی مدل sensitivity & Gum calm حجم 75 میل

خمیر دندان اورال بی مدل sensitivity & Gum calm حجم 75 میل

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  آلمان
 • نوع:  تیوپی
 • برند:  اورال بی
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
خمیر دندان اورال بی مدل Purify Extra Fris حجم 75 میل

خمیر دندان اورال بی مدل Purify Extra Fris حجم 75 میل

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  خمیر دندان
 • برند:  اورال بی
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
خمیر دندان اورال بی Complete مدل Extra White حجم 100 میل

خمیر دندان اورال بی Complete مدل Extra White حجم 100 میل

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/06
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  خمیر دندان
 • برند:  اورال بی