%16 نوار بهداشتی آلویز مدل classic ویژه شب سایز 3 بسته 8 عددی

نوار بهداشتی آلویز مدل classic ویژه شب سایز 3 بسته 8 عددی

%16 159,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2022/08
 • کشور مبدا:  مصر
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  آلویز
%14 نوار بهداشتی آلویز مدل Ultra Day & night سایز 3 بسته 10 عددی

نوار بهداشتی آلویز مدل Ultra Day & night سایز 3 بسته 10 عددی

%14 159,000
ویژگی‌ها
 • برند:  آلویز
 • سایز:  3
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
%18 نوار بهداشتی آلویز مدل Ultra سایز 1 بسته 10 عددی

نوار بهداشتی آلویز مدل Ultra سایز 1 بسته 10 عددی

%18 152,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2025/06
 • برند:  آلویز
 • سایز:  1
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
%11 نوار بهداشتی آلویز مدل Platinum ویژه شب سایز 4 بسته 5 عددی

نوار بهداشتی آلویز مدل Platinum ویژه شب سایز 4 بسته 5 عددی

%11 165,000
ویژگی‌ها
 • برند:  آلویز
 • سایز:  4
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
%15 نوار بهداشتی آلویز Platinum سری 5X Protection & Comfort سایز بلند بسته 10 عددی

نوار بهداشتی آلویز Platinum سری 5X Protection & Comfort سایز بلند بسته 10 عددی

%15 189,000
ویژگی‌ها
 • برند:  آلویز
 • سایز:  بلند
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
نوار بهداشتی آلویز مدل Ultra Thin سایز بلند بسته 8 عددی

نوار بهداشتی آلویز مدل Ultra Thin سایز بلند بسته 8 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/08
 • کشور مبدا:  مصر
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  آلویز
نوار بهداشتی آلویز مدل خیلی بلند 7 عددی

نوار بهداشتی آلویز مدل خیلی بلند 7 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  اوکراین
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  آلویز
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
نوار بهداشتی آلویز مدل Ultra Thin سایز خیلی بلند بسته 14 عددی

نوار بهداشتی آلویز مدل Ultra Thin سایز خیلی بلند بسته 14 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/12
 • کشور مبدا:  مصر
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  آلویز
نوار بهداشتی آلویز مدل Ultra Thin سایز بلند بسته 16 عددی

نوار بهداشتی آلویز مدل Ultra Thin سایز بلند بسته 16 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2022/07
 • کشور مبدا:  مصر
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  آلویز
نوار بهداشتی 3 در 1 آلویز مدل Ultra Thin سایز خیلی بلند بسته 7 عددی

نوار بهداشتی 3 در 1 آلویز مدل Ultra Thin سایز خیلی بلند بسته 7 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/10
 • کشور مبدا:  مصر
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  آلویز
پد روزانه 3 در 1 آلویز مدل Fresh & Protect سایز نرمال بسته 56 عددی

پد روزانه 3 در 1 آلویز مدل Fresh & Protect سایز نرمال بسته 56 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2022/07/30
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  پد روزانه
 • برند:  آلویز
نوار بهداشتی آلویز مدل Classic Sensitive سایز 2 بسته 9 عددی

نوار بهداشتی آلویز مدل Classic Sensitive سایز 2 بسته 9 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/06
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  آلویز
نوار بهداشتی آلویز مدل Ultra سایز 1 بسته 14 عددی

نوار بهداشتی آلویز مدل Ultra سایز 1 بسته 14 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/10
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  آلویز
نوار بهداشتی آلویز مدل Ultra Secure Night ویژه شب سایز 4 بسته 9 عددی

نوار بهداشتی آلویز مدل Ultra Secure Night ویژه شب سایز 4 بسته 9 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • برند:  آلویز
 • سایز:  4
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
نوار بهداشتی آلویز مدل Classics سایز 1 بسته 10 عددی

نوار بهداشتی آلویز مدل Classics سایز 1 بسته 10 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • برند:  آلویز
 • سایز:  1
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
نوار بهداشتی آلویز ویژه شب سایز 3 بسته 9 عددی

نوار بهداشتی آلویز ویژه شب سایز 3 بسته 9 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2022/10
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  آلویز
نوار بهداشتی آلویز مدل Ultra سایز 2 بسته 14 عددی

نوار بهداشتی آلویز مدل Ultra سایز 2 بسته 14 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • برند:  آلویز
 • سایز:  2
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
نوار بهداشتی آلویز مدل Ultra سایز 2 بسته 12 عددی

نوار بهداشتی آلویز مدل Ultra سایز 2 بسته 12 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • برند:  آلویز
 • سایز:  2
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
نوار بهداشتی آلویز مدل Sensitive Night ویژه شب سایز 3 بسته 7 عددی

نوار بهداشتی آلویز مدل Sensitive Night ویژه شب سایز 3 بسته 7 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • برند:  آلویز
 • سایز:  3
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
نوار بهداشتی آلویز مدل Platinum سایز 1 بسته 8 عددی

نوار بهداشتی آلویز مدل Platinum سایز 1 بسته 8 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  رومانی
 • برند:  آلویز
 • سایز:  1
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
نوار بهداشتی آلویز مدل Ultra Secure Night ویژه شب سایز 4 بسته 12 عددی

نوار بهداشتی آلویز مدل Ultra Secure Night ویژه شب سایز 4 بسته 12 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • برند:  آلویز
 • سایز:  4
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
نوار بهداشتی آلویز مدل Ultra Secure Night ویژه شب سایز 4 بسته 20 عددی

نوار بهداشتی آلویز مدل Ultra Secure Night ویژه شب سایز 4 بسته 20 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • برند:  آلویز
 • سایز:  4
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
نوار بهداشتی آلویز مدل Ultra سایز 2 بسته 10 عددی

نوار بهداشتی آلویز مدل Ultra سایز 2 بسته 10 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • برند:  آلویز
 • سایز:  2
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو