00000000
%27 ماکارونی استوانه ای آنکارا وزن 500 گرم

ماکارونی استوانه ای آنکارا وزن 500 گرم

%27 55,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/06
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  ماکارونی
 • برند:  آنکارا
اسپاگتی آنکارا وزن 500 گرم

اسپاگتی آنکارا وزن 500 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/06
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  اسپاگتی
 • برند:  آنکارا
ماکارونی پیچی آنکارا وزن 500 گرم

ماکارونی پیچی آنکارا وزن 500 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/07
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • برند:  آنکارا
 • نوع:  
ماکارونی فرمی گوش ماهی آنکارا وزن 500 گرم

ماکارونی فرمی گوش ماهی آنکارا وزن 500 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/07
 • برند:  آنکارا
 • نوع:  
 • طرح:  
اسپاگتی آنکارا فرم رشته ای نازک 500 گرم

اسپاگتی آنکارا فرم رشته ای نازک 500 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/05/30
 • نوع:  اسپاگتی
 • برند:  آنکارا
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
رشته جو آنکارا 500 گرم

رشته جو آنکارا 500 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/01
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  ماکارونی
 • برند:  آنکارا
ماکارونی آنکارا مدل حلزونی 500 گرم

ماکارونی آنکارا مدل حلزونی 500 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/07
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  ماکارونی
 • برند:  آنکارا
ماکارونی آنکارا مدل فرمی لوله ای 500 گرم

ماکارونی آنکارا مدل فرمی لوله ای 500 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضاء::  2024/06
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  ماکارونی
 • برند:  آنکارا
اسپاگتی آنکارا فرم رشته ای درشت 500 گرم

اسپاگتی آنکارا فرم رشته ای درشت 500 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/04
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  ماکارونی
 • برند:  آنکارا
پاستا با فرم پنه آنکارا 500 گرم

پاستا با فرم پنه آنکارا 500 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • نوع:  پاستا
 • برند:  آنکارا
 • طرح:  پنه
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
آرد سمولینا آنکارا وزن 500 گرم

آرد سمولینا آنکارا وزن 500 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/06
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  آرد
 • برند:  ankara
ماکارونی استوانه ای کوچک آنکارا وزن 500 گرم

ماکارونی استوانه ای کوچک آنکارا وزن 500 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/06
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  ماکارونی
 • برند:  آنکارا
ماکارونی مدل پروانه آنکارا وزن500 گرم

ماکارونی مدل پروانه آنکارا وزن500 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • برند:  ankara
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
پاستا آنکارا مدل Bukle وزن 500 گرم

پاستا آنکارا مدل Bukle وزن 500 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • نوع:  پاستا
 • برند:  آنکارا
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
رشته سوپ ورمیشل آنکارا 500 گرم

رشته سوپ ورمیشل آنکارا 500 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • نوع:  رشته سوپ ورمیشل
 • برند:  آنکارا
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
پاستا آنکارا مدل Kuskus وزن 500 گرم

پاستا آنکارا مدل Kuskus وزن 500 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • نوع:  پاستا
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
 • برند:  آنکارا
ماکارونی آنکارا مدل بامیه 500 گرم

ماکارونی آنکارا مدل بامیه 500 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • نوع:  ماکارونی
 • برند:  آنکارا
 • طرح:  بامیه
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو