00000000
%45 شکلات 70 درصدی اتی خیلی تلخ وزن 60 گرم

شکلات 70 درصدی اتی خیلی تلخ وزن 60 گرم

%45 48,000
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  شکلات
 • برند:  اتی
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
00000000
%31 شکلات تلخ اتی 54 درصد 60 گرم

شکلات تلخ اتی 54 درصد 60 گرم

%31 83,000
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  شکلات
 • برند:  اتی
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
00000000
%25 شکلات اتی با مغز پسته وزن 34 گرم

شکلات اتی با مغز پسته وزن 34 گرم

%25 39,000
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  شکلات
 • برند:  اتی
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
00000000
%24 ویفر اتی هوش بش با کرم توت فرنگی 142 گرم

ویفر اتی هوش بش با کرم توت فرنگی 142 گرم

%24 65,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/09
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  ویفر
 • برند:  اتی
00000000
%22 ویفر اتی هوش بش با کرم کاکائو فندقی 142 گرم

ویفر اتی هوش بش با کرم کاکائو فندقی 142 گرم

%22 69,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/09
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  ویفر
 • برند:  اتی
00000000
%27 شکلات سفید کاراملی با مغز پسته اتی مدل GOLD وزن 60 گرم

شکلات سفید کاراملی با مغز پسته اتی مدل GOLD وزن 60 گرم

%27 84,000
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  شکلات
 • برند:  اتی
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
00000000
%26 بیسکویت گندمی اتی بسته بندی 3 تایی وزن 369 گرم

بیسکویت گندمی اتی بسته بندی 3 تایی وزن 369 گرم

%26 100,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2022/11
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  بیسکویت
 • برند:  اتی
00000000
%24 بیسکوییت اتی بورچاک 393 گرم

بیسکوییت اتی بورچاک 393 گرم

%24 95,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2022/08
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  بیسکویت
 • برند:  اتی
00000000
%45 بیسکویت جو اتی بسته 3 عددی وزن 375 گرم

بیسکویت جو اتی بسته 3 عددی وزن 375 گرم

%45 71,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2022/09
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  بیسکویت
 • برند:  اتی
00000000
%33 شکلات تلخ 54 درصد اتی وزن 60 گرم

شکلات تلخ 54 درصد اتی وزن 60 گرم

%33 58,000
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  شکلات
 • برند:  اتی
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
00000000
%33 شکلات تلخ اتی وزن 60 گرم

شکلات تلخ اتی وزن 60 گرم

%33 58,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/09
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  شکلات
 • برند:  اتی
00000000
%51 شکلات شیری اتی 65 گرم

شکلات شیری اتی 65 گرم

%51 43,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/09
 • نوع:  شکلات
 • برند:  اتی
 • طعم:  شیری
00000000
%21 ویفر کاکائویی اتی هوش بش با کرم شکلات تلخ 142 گرم

ویفر کاکائویی اتی هوش بش با کرم شکلات تلخ 142 گرم

%21 64,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/08
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  ویفر
 • برند:  اتی
00000000
%24 ویفر کاکائویی اتی هوش بش با کرم نارگیلی 142 گرم

ویفر کاکائویی اتی هوش بش با کرم نارگیلی 142 گرم

%24 65,000
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  ویفر
 • برند:  اتی
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
00000000
%49 شکلات تلخ 54 درصد اتی وزن 17 گرم

شکلات تلخ 54 درصد اتی وزن 17 گرم

%49 18,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/07
 • نوع:  شکلات
 • برند:  اتی
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
00000000
%40 شکلات اتی با مغز پسته وزن 17 گرم

شکلات اتی با مغز پسته وزن 17 گرم

%40 21,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/08
 • نوع:  شکلات
 • برند:  اتی
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
00000000
%31 شکلات اتی با مغز فندق وزن 60 گرم

شکلات اتی با مغز فندق وزن 60 گرم

%31 79,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/09
 • نوع:  شکلات
 • برند:  اتی
 • طعم:  فندق بو داده
00000000
%41 والس بنیمو اتی با روکش شکلاتی 80 گرم

والس بنیمو اتی با روکش شکلاتی 80 گرم

%41 34,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/05
 • نوع:  والس
 • برند:  اتی
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
ویفر شکلاتی اتی مدل Karam Gurme وزن 50 گرم

ویفر شکلاتی اتی مدل Karam Gurme وزن 50 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2022/08
 • برند:  اتی
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
شکلات اتی با مغز پسته وزن 60 گرم

شکلات اتی با مغز پسته وزن 60 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  شکلات
 • برند:  اتی
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
کیک فندقی براونی اتی با روکش شکلاتی وزن 40 گرم

کیک فندقی براونی اتی با روکش شکلاتی وزن 40 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  کیک
 • برند:  اتی
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
کیک براونی شکلاتی اتی مدل Intense وزن 50 گرم

کیک براونی شکلاتی اتی مدل Intense وزن 50 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/02/18
 • نوع:  کیک
 • برند:  اتی
 • ویژگی خاص:  فاقد اسیدهای چرب ترانس
پوپ کیک شکلاتی اتی مدل GOA وزن 56 گرم

پوپ کیک شکلاتی اتی مدل GOA وزن 56 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  کیک
 • برند:  اتی
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
بیسکوییت اتی با کرم پرتقالی 114 گرم

بیسکوییت اتی با کرم پرتقالی 114 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/08/06
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  بیسکویت
 • برند:  اتی