00000000
%22 نوار بهداشتی آلویز مدل classic ویژه شب سایز 3 بسته 8 عددی

نوار بهداشتی آلویز مدل classic ویژه شب سایز 3 بسته 8 عددی

%22 147,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2022/08
 • کشور مبدا:  مصر
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  آلویز
00000000
%19 پد روزانه آلویز مدل Soft Like Cotton سایز بزرگ بسته 30 عددی

پد روزانه آلویز مدل Soft Like Cotton سایز بزرگ بسته 30 عددی

%19 219,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/07
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  پد روزانه
 • برند:  آلویز
00000000
%17 پد روزانه آلویز سایز نرمال بسته 52 عددی

پد روزانه آلویز سایز نرمال بسته 52 عددی

%17 339,000
ویژگی‌ها
 • برند:  آلویز
 • سایز:  نرمال
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
00000000
%18 پد روزانه 3 در 1 آلویز سری Comfort Protect سایز نرمال بسته 20 عددی

پد روزانه 3 در 1 آلویز سری Comfort Protect سایز نرمال بسته 20 عددی

%18 159,000
ویژگی‌ها
 • برند:  آلویز
 • سایز:  نرمال
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
00000000
%24 پد روزانه آلویز مدل Soft Like Cotton سایز نرمال بسته 34 عددی

پد روزانه آلویز مدل Soft Like Cotton سایز نرمال بسته 34 عددی

%24 209,000
ویژگی‌ها
 • برند:  آلویز
 • سایز:  نرمال
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
نوار بهداشتی آلویز مدل Ultra Thin سایز بلند بسته 8 عددی

نوار بهداشتی آلویز مدل Ultra Thin سایز بلند بسته 8 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/08
 • کشور مبدا:  مصر
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  آلویز
نوار بهداشتی آلویز مدل خیلی بلند 7 عددی

نوار بهداشتی آلویز مدل خیلی بلند 7 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  اوکراین
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  آلویز
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
نوار بهداشتی آلویز مدل Ultra Thin سایز خیلی بلند بسته 14 عددی

نوار بهداشتی آلویز مدل Ultra Thin سایز خیلی بلند بسته 14 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/12
 • کشور مبدا:  مصر
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  آلویز
نوار بهداشتی آلویز مدل Ultra Thin سایز بلند بسته 16 عددی

نوار بهداشتی آلویز مدل Ultra Thin سایز بلند بسته 16 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2022/07
 • کشور مبدا:  مصر
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  آلویز
نوار بهداشتی 3 در 1 آلویز مدل Ultra Thin سایز خیلی بلند بسته 7 عددی

نوار بهداشتی 3 در 1 آلویز مدل Ultra Thin سایز خیلی بلند بسته 7 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/10
 • کشور مبدا:  مصر
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  آلویز
پد روزانه 3 در 1 آلویز مدل Fresh & Protect سایز نرمال بسته 56 عددی

پد روزانه 3 در 1 آلویز مدل Fresh & Protect سایز نرمال بسته 56 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2022/07/30
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  پد روزانه
 • برند:  آلویز
نوار بهداشتی آلویز مدل Classic Sensitive سایز 2 بسته 9 عددی

نوار بهداشتی آلویز مدل Classic Sensitive سایز 2 بسته 9 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/06
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  آلویز
نوار بهداشتی آلویز مدل Ultra Day & night سایز 3 بسته 10 عددی

نوار بهداشتی آلویز مدل Ultra Day & night سایز 3 بسته 10 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • برند:  آلویز
 • سایز:  3
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
پد روزانه آلویز مدل Extra Protect سایز بزرگ بسته 46 عددی

پد روزانه آلویز مدل Extra Protect سایز بزرگ بسته 46 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • برند:  آلویز
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
نوار بهداشتی آلویز مدل Ultra سایز 1 بسته 10 عددی

نوار بهداشتی آلویز مدل Ultra سایز 1 بسته 10 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2025/06
 • برند:  آلویز
 • سایز:  1
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
پد روزانه آلویز مدل Extra Protect سایز بلند بسته 22 عددی

پد روزانه آلویز مدل Extra Protect سایز بلند بسته 22 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/09
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  پد روزانه
 • برند:  آلویز
نوار بهداشتی آلویز مدل Ultra سایز 1 بسته 14 عددی

نوار بهداشتی آلویز مدل Ultra سایز 1 بسته 14 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/10
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  آلویز
نوار بهداشتی آلویز مدل Platinum ویژه شب سایز 4 بسته 5 عددی

نوار بهداشتی آلویز مدل Platinum ویژه شب سایز 4 بسته 5 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • برند:  آلویز
 • سایز:  4
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
نوار بهداشتی آلویز مدل Ultra Secure Night ویژه شب سایز 4 بسته 9 عددی

نوار بهداشتی آلویز مدل Ultra Secure Night ویژه شب سایز 4 بسته 9 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • برند:  آلویز
 • سایز:  4
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
نوار بهداشتی آلویز مدل Classics سایز 1 بسته 10 عددی

نوار بهداشتی آلویز مدل Classics سایز 1 بسته 10 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • برند:  آلویز
 • سایز:  1
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
نوار بهداشتی آلویز ویژه شب سایز 3 بسته 9 عددی

نوار بهداشتی آلویز ویژه شب سایز 3 بسته 9 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2022/10
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نوار بهداشتی
 • برند:  آلویز
نوار بهداشتی آلویز مدل Ultra سایز 2 بسته 14 عددی

نوار بهداشتی آلویز مدل Ultra سایز 2 بسته 14 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • برند:  آلویز
 • سایز:  2
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
نوار بهداشتی آلویز مدل Ultra سایز 2 بسته 12 عددی

نوار بهداشتی آلویز مدل Ultra سایز 2 بسته 12 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • برند:  آلویز
 • سایز:  2
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
پد روزانه آلویز سایز بزرگ بسته 24 عددی

پد روزانه آلویز سایز بزرگ بسته 24 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2026/01
 • برند:  آلویز
 • سایز:  بزرگ
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو