00000000
%26 شامپو ضد ریزش و حجم دهنده بلنداکس حاوی عصاره گزنه 470 میل

شامپو ضد ریزش و حجم دهنده بلنداکس حاوی عصاره گزنه 470 میل

%26 129,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2025/10
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  شامپو سر
 • برند:  بلنداکس
00000000
%26 شامپو حجم دهنده بلنداکس حاوی عصاره گل یاس مناسب موهای معمولی 470 میل

شامپو حجم دهنده بلنداکس حاوی عصاره گل یاس مناسب موهای معمولی 470 میل

%26 129,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2025/09
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  شامپو سر
 • برند:  بلنداکس
شامپو تقویت کننده و حجم دهنده بلنداکس مناسب انواع مو 500 میل

شامپو تقویت کننده و حجم دهنده بلنداکس مناسب انواع مو 500 میل

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/03
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  شامپو سر
 • برند:  بلنداکس
شامپو بلنداکس مخصوص موهای چرب حجم 500 میل

شامپو بلنداکس مخصوص موهای چرب حجم 500 میل

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2022/06
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  شامپو سر
 • برند:  بلنداکس
شامپو سر بلنداکس مخصوص موهای نرمال حجم 500 میل

شامپو سر بلنداکس مخصوص موهای نرمال حجم 500 میل

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/08
 • کشور مبدا:  آلمان
 • به سفارش کشور:  ترکیه
 • نوع:  شامپو سر
شامپو درخشان کننده و حجم دهنده بلنداکس مناسب موهای کدر و مات 500 میل

شامپو درخشان کننده و حجم دهنده بلنداکس مناسب موهای کدر و مات 500 میل

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/06
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  شامپو سر
 • برند:  بلنداکس
شامپو ضد شوره بلنداکس حجم 500 میل

شامپو ضد شوره بلنداکس حجم 500 میل

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/07
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  شامپو سر
 • برند:  بلنداکس
شامپو سر بلنداکس مخصوص موهای ضعیف حجم 550 میل

شامپو سر بلنداکس مخصوص موهای ضعیف حجم 550 میل

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2022/06
 • کشور مبدا:  آلمان
 • به سفارش کشور:  ترکیه
 • نوع:  شامپو سر
شامپو ضد ریزش مو بلنداکس حجم 500 میل

شامپو ضد ریزش مو بلنداکس حجم 500 میل

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/03
 • کشور مبدا:  آلمان
 • به سفارش کشور:  ترکیه
 • نوع:  شامپو سر
شامپو سر مردانه بلنداکس مخصوص موهای نرمال حجم 500 میل

شامپو سر مردانه بلنداکس مخصوص موهای نرمال حجم 500 میل

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/10
 • کشور مبدا:  آلمان
 • به سفارش کشور:  ترکیه
 • نوع:  شامپو سر
شامپو گیاهی ضد شوره و تقویت کننده بلنداکس حجم 550 میل

شامپو گیاهی ضد شوره و تقویت کننده بلنداکس حجم 550 میل

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/01
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  شامپو سر
 • برند:  بلنداکس
شامپو بلنداکس مخصوص موهای رنگ شده حجم 500 میل

شامپو بلنداکس مخصوص موهای رنگ شده حجم 500 میل

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/07
 • کشور مبدا:  آلمان
 • به سفارش کشور:  ترکیه
 • نوع:  شامپو سر
شامپو ضد شوره مردانه بلنداکس حاوی عصاره رازک 500 میل

شامپو ضد شوره مردانه بلنداکس حاوی عصاره رازک 500 میل

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  شامپو سر
 • برند:  بلنداکس
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
شامپو سر بلنداکس مخصوص موهای آسیب دیده 500 میل

شامپو سر بلنداکس مخصوص موهای آسیب دیده 500 میل

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/09
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  شامپو سر
 • برند:  بلنداکس
شامپو سر بلنداکس مخصوص موهای نازک و کم پشت حجم 550 میل

شامپو سر بلنداکس مخصوص موهای نازک و کم پشت حجم 550 میل

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  آلمان
 • به سفارش کشور:  ترکیه
 • نوع:  شامپو سر
 • برند:  بلنداکس
نرم کننده مو بلنداکس مخصوص موهای چرب 650 میل

نرم کننده مو بلنداکس مخصوص موهای چرب 650 میل

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضاء::  2023/06
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نرم کننده مو
 • برند:  بلنداکس
شامپو ضد شوره و حجم دهنده بلنداکس حاوی عصاره لیمو 470 میل

شامپو ضد شوره و حجم دهنده بلنداکس حاوی عصاره لیمو 470 میل

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2025/10
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  شامپو سر
 • برند:  بلنداکس
اسپری حجم دهنده مو بلنداکس مخصوص موهای چرب حجم 150 میل

اسپری حجم دهنده مو بلنداکس مخصوص موهای چرب حجم 150 میل

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  آلمان
 • برند:  بلنداکس
شامپو نرم کننده مو بلنداکس مناسب انواع مو حجم 650 میل

شامپو نرم کننده مو بلنداکس مناسب انواع مو حجم 650 میل

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  شامپو سر
 • برند:  بلنداکس
 • نوع مو:  انواع مو
شامپو ضد ریزش و حجم دهنده بلنداکس حجم 600 میل

شامپو ضد ریزش و حجم دهنده بلنداکس حجم 600 میل

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  شامپو سر
 • برند:  بلنداکس
 • نوع مو:  موی معمولی
نرم کننده مو بلنداکس مخصوص موهای نرمال حجم 600 میل

نرم کننده مو بلنداکس مخصوص موهای نرمال حجم 600 میل

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نرم کننده مو
 • برند:  بلنداکس
 • نوع مو:  موی معمولی
شامپو بلنداکس مخصوص موهای رنگ شده حاوی عصاره حنا حجم 600 میل

شامپو بلنداکس مخصوص موهای رنگ شده حاوی عصاره حنا حجم 600 میل

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  شامپو سر
 • برند:  بلنداکس
 • نوع مو:  موی رنگ شده
شامپو تقویت کننده و حجم دهنده مو بلنداکس حجم 600 میل

شامپو تقویت کننده و حجم دهنده مو بلنداکس حجم 600 میل

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  شامپو سر
 • برند:  بلنداکس
 • نوع مو:  انواع مو