00000000
%25 ویفر بیسکولاتا نیروانا فندقی وزن 117 گرم

ویفر بیسکولاتا نیروانا فندقی وزن 117 گرم

%25 48,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/04/22
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  ویفر
 • برند:  بیسکولاتا
00000000
%32 بیسکوییت لیوانی بیسکولاتا با طعم شکلات تلخ وزن 125 گرم

بیسکوییت لیوانی بیسکولاتا با طعم شکلات تلخ وزن 125 گرم

%32 42,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/11
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  بیسکویت
 • برند:  بیسکولاتا
00000000
%32 بیسکوییت لیوانی بیسکولاتا با طعم شکلات وزن 125 گرم

بیسکوییت لیوانی بیسکولاتا با طعم شکلات وزن 125 گرم

%32 42,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/08
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  بیسکویت
 • برند:  بیسکولاتا
00000000
%26 ویفر کرم شکلاتی بیسکولاتا وزن 110 گرم

ویفر کرم شکلاتی بیسکولاتا وزن 110 گرم

%26 32,000
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  ویفر
 • برند:  بیسکولاتا
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
00000000
%31 ویفر کرم شکلاتی فندقی بیسکولاتا وزن 110 گرم

ویفر کرم شکلاتی فندقی بیسکولاتا وزن 110 گرم

%31 50,000
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  بیسکویت
 • برند:  بیسکولاتا
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
بیسکویت چوب شکلاتی بیسکولاتا مدل StiX وزن 27/5 گرم

بیسکویت چوب شکلاتی بیسکولاتا مدل StiX وزن 27/5 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/06
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  شکلات
 • برند:  بیسکولاتا
بیسکوییت با مغز کاکائو بیسکولاتا وزن 40 گرم

بیسکوییت با مغز کاکائو بیسکولاتا وزن 40 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/05
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  بیسکویت
 • برند:  بیسکولاتا
ویفر شکلاتی بیسکولاتا 50 گرم

ویفر شکلاتی بیسکولاتا 50 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  ویفر
 • برند:  بیسکولاتا
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
بیسکویت کره ای لیوانی بیسکولاتا با طعم نارگیل وزن 125 گرم

بیسکویت کره ای لیوانی بیسکولاتا با طعم نارگیل وزن 125 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  بیسکویت
 • برند:  بیسکولاتا
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
بیسکوییت کرمدار بیسکولاتا با طعم تمشک وزن 100 گرم

بیسکوییت کرمدار بیسکولاتا با طعم تمشک وزن 100 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  بیسکویت
 • برند:  بیسکولاتا
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
بیسکوییت کرمدار بیسکولاتا با طعم پرتقالی وزن 100 گرم

بیسکوییت کرمدار بیسکولاتا با طعم پرتقالی وزن 100 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  بیسکویت
 • برند:  بیسکولاتا
بیسکوییت شکلاتی بیسکولاتا وزن 100 گرم

بیسکوییت شکلاتی بیسکولاتا وزن 100 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  بیسکویت
 • برند:  بیسکولاتا