00000000
%25 ویفر کرم شکلاتی بیسکولاتا وزن 110 گرم

ویفر کرم شکلاتی بیسکولاتا وزن 110 گرم

%25 49,000
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  ویفر
 • برند:  بیسکولاتا
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
00000000
%25 ویفر کرم شکلاتی فندقی بیسکولاتا وزن 110 گرم

ویفر کرم شکلاتی فندقی بیسکولاتا وزن 110 گرم

%25 49,000
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  بیسکویت
 • برند:  بیسکولاتا
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
00000000
%22 بیسکویت شکلاتی تلخ استار بیسکولاتا 88 گرم

بیسکویت شکلاتی تلخ استار بیسکولاتا 88 گرم

%22 39,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/03/14
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  بیسکویت
 • برند:  بیسکولاتا
00000000
%30 بیسکویت چوب شکلاتی استیکس بیسکولاتا با تکه های نارگیل 32 گرم

بیسکویت چوب شکلاتی استیکس بیسکولاتا با تکه های نارگیل 32 گرم

%30 35,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/03/20
 • نوع:  بیسکویت, چوب شکلاتی
 • برند:  بیسکولاتا
 • طعم:  نارگیل
00000000
%30 بیسکویت چوب شکلاتی استیکس بیسکولاتا با تکه های برنجک 34 گرم

بیسکویت چوب شکلاتی استیکس بیسکولاتا با تکه های برنجک 34 گرم

%30 35,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/04
 • نوع:  بیسکویت, چوب شکلاتی
 • برند:  بیسکولاتا
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
00000000
%20 ویفر تریا بیسکولاتا با روکش شکلات و نارگیل 100 گرم

ویفر تریا بیسکولاتا با روکش شکلات و نارگیل 100 گرم

%20 79,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/02/10
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  ویفر
 • برند:  بیسکولاتا
بیسکویت چوب شکلاتی بیسکولاتا مدل StiX وزن 27/5 گرم

بیسکویت چوب شکلاتی بیسکولاتا مدل StiX وزن 27/5 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/06
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  شکلات
 • برند:  بیسکولاتا
ویفر بیسکولاتا نیروانا فندقی وزن 117 گرم

ویفر بیسکولاتا نیروانا فندقی وزن 117 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/04/22
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  ویفر
 • برند:  بیسکولاتا
بیسکوییت با مغز کاکائو بیسکولاتا وزن 40 گرم

بیسکوییت با مغز کاکائو بیسکولاتا وزن 40 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/05
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  بیسکویت
 • برند:  بیسکولاتا
بیسکوییت لیوانی بیسکولاتا با طعم شکلات تلخ وزن 125 گرم

بیسکوییت لیوانی بیسکولاتا با طعم شکلات تلخ وزن 125 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/11
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  بیسکویت
 • برند:  بیسکولاتا
بیسکوییت لیوانی بیسکولاتا با طعم شکلات وزن 125 گرم

بیسکوییت لیوانی بیسکولاتا با طعم شکلات وزن 125 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/08
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  بیسکویت
 • برند:  بیسکولاتا
بیسکویت چوب شکلاتی استیکس بیسکولاتا 40 گرم

بیسکویت چوب شکلاتی استیکس بیسکولاتا 40 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • نوع:  چوب شکلاتی
 • برند:  بیسکولاتا
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
ویفر شکلاتی بیسکولاتا 50 گرم

ویفر شکلاتی بیسکولاتا 50 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  ویفر
 • برند:  بیسکولاتا
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
بیسکویت کره ای لیوانی بیسکولاتا با طعم نارگیل وزن 125 گرم

بیسکویت کره ای لیوانی بیسکولاتا با طعم نارگیل وزن 125 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  بیسکویت
 • برند:  بیسکولاتا
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
بیسکوییت کرمدار بیسکولاتا با طعم تمشک وزن 100 گرم

بیسکوییت کرمدار بیسکولاتا با طعم تمشک وزن 100 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  بیسکویت
 • برند:  بیسکولاتا
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
بیسکوییت کرمدار بیسکولاتا با طعم پرتقالی وزن 100 گرم

بیسکوییت کرمدار بیسکولاتا با طعم پرتقالی وزن 100 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  بیسکویت
 • برند:  بیسکولاتا
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
بیسکوییت شکلاتی بیسکولاتا وزن 100 گرم

بیسکوییت شکلاتی بیسکولاتا وزن 100 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  بیسکویت
 • برند:  بیسکولاتا
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
ویفر رولی بیسکولاتا با روکش شکلات تلخ 27.5 گرم

ویفر رولی بیسکولاتا با روکش شکلات تلخ 27.5 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  ویفر
 • برند:  بیسکولاتا
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
ویفر رولی بیسکولاتا حاوی تکه های فندق بسته 12 عددی

ویفر رولی بیسکولاتا حاوی تکه های فندق بسته 12 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  ویفر
 • برند:  بیسکولاتا
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
ویفر رولی بیسکولاتا با روکش شکلات تلخ

ویفر رولی بیسکولاتا با روکش شکلات تلخ

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  ویفر
 • برند:  بیسکولاتا
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
بیسکویت چوب شکلاتی استیکس بیسکولاتا با تکه های فندق 32 گرم

بیسکویت چوب شکلاتی استیکس بیسکولاتا با تکه های فندق 32 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • نوع:  بیسکویت, چوب شکلاتی
 • برند:  بیسکولاتا
 • طعم:  شکلات, فندق
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
ویفر رولی بیسکولاتا حاوی تکه های فندق 28 گرم

ویفر رولی بیسکولاتا حاوی تکه های فندق 28 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  ویفر
 • برند:  بیسکولاتا
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
بیسکوییت لیوانی بیسکولاتا با مغز شکلات وزن 125 گرم

بیسکوییت لیوانی بیسکولاتا با مغز شکلات وزن 125 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  بیسکویت
 • برند:  بیسکولاتا
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
ویفر رولی بیسکولاتا نیروانا با روکش نارگیل بسته 12 عددی

ویفر رولی بیسکولاتا نیروانا با روکش نارگیل بسته 12 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • نوع:  ویفر
 • برند:  بیسکولاتا
 • ترکیبات:  نارگیل
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو