رژ گونه مایع شیگلم مدل Color Bloom رنگ Float On حجم 5.2 میل

رژ گونه مایع شیگلم مدل Color Bloom رنگ Float On حجم 5.2 میل

ناموجود
ویژگی‌ها
 • نوع:  مایع
 • برند:  شیگلم – Sheglam
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
رژ گونه مایع شیگلم مدل Color Bloom رنگ On Point حجم 5.2 میل

رژ گونه مایع شیگلم مدل Color Bloom رنگ On Point حجم 5.2 میل

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  چین
 • نوع:  مایع
 • برند:  شیگلم – Sheglam
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
رژ گونه مایع شیگلم مدل Color Bloom رنگ Petal Talk حجم 5.2 میل

رژ گونه مایع شیگلم مدل Color Bloom رنگ Petal Talk حجم 5.2 میل

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  چین
 • نوع:  مایع
 • برند:  شیگلم – Sheglam
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
رژ گونه مایع شیگلم مدل Color Bloom رنگ Devoted حجم 5.2 میل

رژ گونه مایع شیگلم مدل Color Bloom رنگ Devoted حجم 5.2 میل

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  چین
 • نوع:  مایع
 • برند:  شیگلم – Sheglam
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
رژ گونه مایع شیگلم مدل Color Bloom رنگ Swipe Right حجم 5.2 میل

رژ گونه مایع شیگلم مدل Color Bloom رنگ Swipe Right حجم 5.2 میل

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2026/06
 • کشور مبدا:  چین
 • نوع:  مایع
 • برند:  شیگلم – Sheglam
رژ گونه مایع شیگلم مدل Color Bloom رنگ Night Drive حجم 5.2 میل

رژ گونه مایع شیگلم مدل Color Bloom رنگ Night Drive حجم 5.2 میل

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2026/07
 • کشور مبدا:  چین
 • نوع:  مایع
 • برند:  شیگلم – Sheglam
رژ گونه مایع شیگلم مدل Color Bloom رنگ Risky Business حجم 5.2 میل

رژ گونه مایع شیگلم مدل Color Bloom رنگ Risky Business حجم 5.2 میل

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  چین
 • نوع:  مایع
 • برند:  شیگلم – Sheglam
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
رژ گونه مایع شیگلم مدل Color Bloom رنگ Rose Ritual حجم 5.2 میل

رژ گونه مایع شیگلم مدل Color Bloom رنگ Rose Ritual حجم 5.2 میل

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  چین
 • نوع:  مایع
 • برند:  شیگلم – Sheglam
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو