نوار بهداشتی مشبک ویژه شب ناولتی سری Classic سایز 3 بسته 10 عددی

نوار بهداشتی مشبک ویژه شب ناولتی سری Classic سایز 3 بسته 10 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ایران
 • برند:  ناولتی – Novelty
 • ترکیبات:  زینک اکساید, عصاره گل پامچال
 • سایز:  خیلی بزرگ
نوار بهداشتی پنبه ای ویژه شب ناولتی سری Classic سایز 3 بسته 8 عددی

نوار بهداشتی پنبه ای ویژه شب ناولتی سری Classic سایز 3 بسته 8 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ایران
 • برند:  ناولتی – Novelty
 • سایز:  خیلی بزرگ
 • ترکیبات:  زینک اکساید, عصاره بابونه
نوار بهداشتی مشبک ویژه شب ناولتی سری Maxi سایز 3 بسته 8 عددی

نوار بهداشتی مشبک ویژه شب ناولتی سری Maxi سایز 3 بسته 8 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ایران
 • برند:  ناولتی – Novelty
 • ترکیبات:  زینک اکساید, عصاره گل پامچال
 • سایز:  خیلی بزرگ
نوار بهداشتی مشبک ویژه شب ناولتی سری Ultra سایز 3 بسته 8 عددی

نوار بهداشتی مشبک ویژه شب ناولتی سری Ultra سایز 3 بسته 8 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ایران
 • برند:  ناولتی – Novelty
 • ترکیبات:  زینک اکساید, عصاره گل پامچال
 • سایز:  خیلی بزرگ
نوار بهداشتی پنبه ای ویژه شب ناولتی سری Maxi سایز 3 بسته 8 عددی

نوار بهداشتی پنبه ای ویژه شب ناولتی سری Maxi سایز 3 بسته 8 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ایران
 • برند:  ناولتی – Novelty
 • سایز:  خیلی بزرگ
 • ترکیبات:  زینک اکساید, عصاره بابونه
نوار بهداشتی پنبه‌ ای ناولتی سری Maxi سایز 2 بسته 8 عددی

نوار بهداشتی پنبه‌ ای ناولتی سری Maxi سایز 2 بسته 8 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ایران
 • برند:  ناولتی – Novelty
 • سایز:  بزرگ
 • ترکیبات:  زینک اکساید, عصاره بابونه
نوار بهداشتی مشبک ناولتی سری Classic سایز 2 بسته 10 عددی

نوار بهداشتی مشبک ناولتی سری Classic سایز 2 بسته 10 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ایران
 • برند:  ناولتی – Novelty
 • ترکیبات:  زینک, عصاره گل پامچال
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
نوار بهداشتی مشبک ناولتی سری Maxi سایز 2 بسته 8 عددی

نوار بهداشتی مشبک ناولتی سری Maxi سایز 2 بسته 8 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  1404/08
 • کشور مبدا:  ایران
 • برند:  ناولتی – Novelty
 • ترکیبات:  زینک اکساید, عصاره گل پامچال
نوار بهداشتی پنبه ای ناولتی سری Classic سایز 2 بسته 10 عددی

نوار بهداشتی پنبه ای ناولتی سری Classic سایز 2 بسته 10 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ایران
 • برند:  ناولتی – Novelty
 • سایز:  بزرگ
 • ترکیبات:  زینک اکساید, عصاره بابونه
نوار بهداشتی مشبک ناولتی سری Ultra سایز 2 بسته 8 عددی

نوار بهداشتی مشبک ناولتی سری Ultra سایز 2 بسته 8 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ایران
 • برند:  ناولتی – Novelty
 • سایز:  بزرگ
 • ترکیبات:  زینک اکساید, عصاره گل پامچال