00000000
%18 آدامس ویویدنت با طعم هندوانه بسته 12 عددی

آدامس ویویدنت با طعم هندوانه بسته 12 عددی

%18 49,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2022/03
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  آدامس
 • برند:  ویویدنت
00000000
%18 آدامس نعنایی ویویدنت مدل Fresh Time وزن 22 گرم

آدامس نعنایی ویویدنت مدل Fresh Time وزن 22 گرم

%18 49,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2025/10
 • نوع:  آدامس
 • برند:  ویویدنت
 • طعم:  نعناع
00000000
%25 آدامس هندوانه ویویدنت مدل Fruit Time بسته 14 عددی

آدامس هندوانه ویویدنت مدل Fruit Time بسته 14 عددی

%25 45,000
ویژگی‌ها
 • نوع:  آدامس
 • برند:  ویویدنت
 • طعم:  هندوانه
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
00000000
%18 آدامس توت فرنگی ویویدنت مدل Fruit Time وزن 22 گرم

آدامس توت فرنگی ویویدنت مدل Fruit Time وزن 22 گرم

%18 49,000
ویژگی‌ها
 • نوع:  آدامس
 • برند:  ویویدنت
 • طعم:  توت فرنگی
 • ویژگی خاص:  بدون شکر
آدامس نعنایی ویویدنت بسته 12 عددی

آدامس نعنایی ویویدنت بسته 12 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2022/12
 • نوع:  آدامس
 • برند:  ویویدنت
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
آدامس ویویدنت با طعم نعناع بسته 12 عددی

آدامس ویویدنت با طعم نعناع بسته 12 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2022/11
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  آدامس
 • برند:  ویویدنت
آدامس ویویدنت مدل Storming بسته 12 عددی

آدامس ویویدنت مدل Storming بسته 12 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/12
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  آدامس
 • برند:  ویویدنت
آدامس ویویدنت با طعم نعناع سبز بسته 12 عددی

آدامس ویویدنت با طعم نعناع سبز بسته 12 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2022/11/30
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  آدامس
 • برند:  ویویدنت
آدامس نعنایی ویویدنت بسته 14 عددی

آدامس نعنایی ویویدنت بسته 14 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/01
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  آدامس
 • برند:  ویویدنت
آدامس ویویدنت با طعم تمشک بسته 12 عددی

آدامس ویویدنت با طعم تمشک بسته 12 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  آدامس
 • برند:  ویویدنت
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
آدامس ویویدنت با طعم نعناع وزن 86 گرم

آدامس ویویدنت با طعم نعناع وزن 86 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/09
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  آدامس
 • برند:  ویویدنت
آدامس ویویدنت با طعم توت فرنگی و نارنگی بسته 14 عددی

آدامس ویویدنت با طعم توت فرنگی و نارنگی بسته 14 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/12
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  آدامس
 • برند:  ویویدنت
آدامس ویویدنت با طعم توت فرنگی بسته 12 عددی

آدامس ویویدنت با طعم توت فرنگی بسته 12 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/01
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  آدامس
 • برند:  ویویدنت
آدامس ویویدنت با طعم هندوانه بسته 14 عددی

آدامس ویویدنت با طعم هندوانه بسته 14 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/06
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  آدامس
 • برند:  ویویدنت
آدامس ویویدنت مدل Active بسته 14 عددی

آدامس ویویدنت مدل Active بسته 14 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/01
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  آدامس
 • برند:  ویویدنت
آدامس نواری ویویدنت مدل white وزن 26 گرم

آدامس نواری ویویدنت مدل white وزن 26 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/01
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  آدامس
 • برند:  ویویدنت
آدامس ویویدنت مدل Damla Sakızlı وزن 26 گرم

آدامس ویویدنت مدل Damla Sakızlı وزن 26 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/12
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  آدامس
 • برند:  ویویدنت
آدامس ویویدنت با طعم نعنا وزن 33 گرم

آدامس ویویدنت با طعم نعنا وزن 33 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • برند:  ویویدنت
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
آدامس ویویدنت با طعم نعناع 90 گرم

آدامس ویویدنت با طعم نعناع 90 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/09
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  آدامس
 • برند:  ویویدنت
آدامس مغزدار فول ویتامین ویویدنت با طعم مرکبات 30 گرم

آدامس مغزدار فول ویتامین ویویدنت با طعم مرکبات 30 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/08
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  آدامس
 • برند:  ویویدنت
آدامس ویویدنت با طعم مرکبات وزن 90 گرم

آدامس ویویدنت با طعم مرکبات وزن 90 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/11
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  آدامس
 • برند:  ویویدنت
آدامس بدون شکر ویویدنت مدل Air Action با طعم نعناع و اکالیپتوس 26 گرم

آدامس بدون شکر ویویدنت مدل Air Action با طعم نعناع و اکالیپتوس 26 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • نوع:  آدامس
 • برند:  ویویدنت
 • طرح:  نواری دو لایه
 • طعم:  اکالیپتوس, نعناع
آدامس ویویدنت با طعم نعناع بسته 14 عددی

آدامس ویویدنت با طعم نعناع بسته 14 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  آدامس
 • برند:  ویویدنت
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
آدامس ویویدنت با طعم پرتقال و تمشک بسته 12 عددی

آدامس ویویدنت با طعم پرتقال و تمشک بسته 12 عددی

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  آدامس
 • برند:  ویویدنت
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو