00000000
%41 ريمل حجم دهنده واندر ولوم كاليستا

ریمل حجم دهنده واندر ولوم کالیستا

%41 159,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  1404/08/28
 • کشور مبدا:  ایران
 • نوع:  ریمل
 • برند:  کالیستا
00000000
%41 كرم پودر تيوبي لانگ لستينگ اند مت كاليستا

کرم پودر تیوبی لانگ لستینگ اند مت کالیستا

%41320,000 189,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضاء::  2023/11
 • کشور مبدا:  ایران
 • نوع:  کرم پودر
 • برند:  کالیستا
00000000
%30 پنكيك اسموت کالیستا

پنکیک اسموت کالیستا

%30285,000 199,000
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ایران
 • نوع:  پنکیک
 • برند:  کالیستا
 • شماره رنگ:  CP01, CP02, CP03
00000000
%46 ریمل حجم دهنده بولد ولوم کالیستا 15 میل

ریمل حجم دهنده بولد ولوم کالیستا 15 میل

%46 157,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  1404/08/26
 • کشور مبدا:  ایران
 • نوع:  ریمل
 • برند:  کالیستا
00000000
%41 کانسیلر مایع کاور آپ کالیستا شماره C11 حجم 6 میل

کانسیلر مایع کاور آپ کالیستا شماره C11 حجم 6 میل

%41 115,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  1404/09/12
 • کشور مبدا:  ایران
 • نوع:  کانسیلر
 • برند:  کالیستا
00000000
%31 پرایمر صورت بیوتی ایلکسیر کالیستا مناسب پوست نرمال تا خشک 35 میل

پرایمر صورت بیوتی ایلکسیر کالیستا مناسب پوست نرمال تا خشک 35 میل

%31 269,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  1404/08/28
 • کشور مبدا:  ایران
 • نوع:  پرایمر
 • برند:  کالیستا
00000000
%27 رژ گونه مولتی کالر کالیستا شماره B22

رژ گونه مولتی کالر کالیستا شماره B22

%27 209,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2027/05
 • کشور مبدا:  ایران
 • نوع:  رژ گونه
 • برند:  کالیستا
00000000
%27 رژ گونه مولتی کالر کالیستا شماره B21

رژ گونه مولتی کالر کالیستا شماره B21

%27 209,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2026/09
 • کشور مبدا:  ایران
 • نوع:  رژ گونه
 • برند:  کالیستا
رژلب مايع با دوام مات كاليستا

رژلب مایع با دوام مات کالیستا

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضاء::  2023/12
 • کشور مبدا:  ایران
 • نوع:  رژ لب
 • برند:  کالیستا
ريمل حجم دهنده اكستند ولوم چهار کاره كاليستا

ریمل حجم دهنده اکستند ولوم چهار کاره کالیستا

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  1404/09/08
 • کشور مبدا:  ایران
 • نوع:  ریمل
 • برند:  کالیستا
رژ لب جامد مات كاليستا

رژ لب جامد مات کالیستا

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/11
 • کشور مبدا:  ایران
 • نوع:  رژ لب
 • برند:  کالیستا
خط چشم نمدي لاين اكسپرس كاليستا

خط چشم نمدی لاین اکسپرس کالیستا

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  1404/09
 • کشور مبدا:  ایران
 • نوع:  خط چشم
 • برند:  کالیستا
كرم پودر پمپي كامفورت كاليستا

کرم پودر پمپی کامفورت کالیستا

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضاء::  2023/11
 • کشور مبدا:  ایران
 • نوع:  کرم پودر
 • برند:  کالیستا
سايه چشم دو رنگ ES40 - كاليستا

سایه چشم دو رنگ ES40 – کالیستا

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضاء::  2022/04
 • کشور مبدا:  ایران
 • نوع:  سایه چشم
 • برند:  کالیستا
كانسيلر مايع كاور آپ كاليستا

کانسیلر مایع کاور آپ کالیستا

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ایران
 • نوع:  کانسیلر
 • برند:  کالیستا
 • شماره رنگ:  C12, C13
هايلايتر پودري كاليستا

هایلایتر پودری کالیستا

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ایران
 • نوع:  هایلایتر
 • برند:  کالیستا
 • شماره رنگ:  01, 02
رژ لب جامد كالر ريچ L56 كاليستا

رژ لب جامد کالر ریچ L56 کالیستا

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ایران
 • نوع:  رژ لب
 • برند:  کالیستا
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
پنكيك دو كاره TC02 كاليستا

پنکیک دو کاره TC02 کالیستا

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ایران
 • برند:  کالیستا
 • نوع:  پنکیک
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
سايه چشم چهار رنگ E23 - كاليستا

سایه چشم چهار رنگ E23 – کالیستا

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضاء::  2025/10
 • کشور مبدا:  ایران
 • نوع:  سایه چشم
 • برند:  کالیستا
سايه چشم چهار رنگ E25 - كاليستا

سایه چشم چهار رنگ E25 – کالیستا

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2025/10
 • کشور مبدا:  ایران
 • نوع:  سایه چشم
 • برند:  کالیستا
سايه چشم چهار رنگ E22 - كاليستا

سایه چشم چهار رنگ E22 – کالیستا

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضاء::  2025/11
 • کشور مبدا:  ایران
 • نوع:  سایه چشم
 • برند:  کالیستا
سایه چشم دو رنگ ES80 – کالیستا

سایه چشم دو رنگ ES80 – کالیستا

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضاء::  2023/09
 • کشور مبدا:  ایران
 • نوع:  سایه چشم
 • برند:  کالیستا
سايه چشم چهار رنگ E24 - كاليستا

سایه چشم چهار رنگ E24 – کالیستا

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ایران
 • نوع:  سایه چشم
 • برند:  کالیستا
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
سايه ابرو دو رنگ EB01 كاليستا

سایه ابرو دو رنگ EB01 کالیستا

ناموجود
ویژگی‌ها
 • کشور مبدا:  ایران
 • نوع:  سایه ابرو
 • برند:  کالیستا
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو