رژلب مايع با دوام مات كاليستا

رژلب مایع با دوام مات کالیستا

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضاء::  2023/12
 • کشور مبدا:  ایران
 • نوع:  رژ لب
 • برند:  کالیستا
رژ لب جامد مات كاليستا

رژ لب جامد مات کالیستا

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/11
 • کشور مبدا:  ایران
 • نوع:  رژ لب
 • برند:  کالیستا
كرم پودر پمپي كامفورت كاليستا

کرم پودر پمپی کامفورت کالیستا

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضاء::  2023/11
 • کشور مبدا:  ایران
 • نوع:  کرم پودر
 • برند:  کالیستا
كرم پودر تيوبي لانگ لستينگ اند مت كاليستا

کرم پودر تیوبی لانگ لستینگ اند مت کالیستا

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضاء::  2023/11
 • کشور مبدا:  ایران
 • نوع:  کرم پودر
 • برند:  کالیستا
كانسيلر مايع كاور آپ كاليستا

کانسیلر مایع کاور آپ کالیستا

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضاء::  2023/10
 • کشور مبدا:  ایران
 • نوع:  کانسیلر
 • برند:  کالیستا
سايه چشم دو رنگ ES40 - كاليستا

سایه چشم دو رنگ ES40 – کالیستا

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضاء::  2022/04
 • کشور مبدا:  ایران
 • نوع:  سایه چشم
 • برند:  کالیستا
پنكيك اسموت کالیستا

پنکیک اسموت کالیستا

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضاء::  2025/03
 • کشور مبدا:  ایران
 • نوع:  پنکیک
 • برند:  کالیستا
ريمل حجم دهنده اكستند ولوم چهار کاره كاليستا

ریمل حجم دهنده اکستند ولوم چهار کاره کالیستا

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضاء::  2023/12
 • کشور مبدا:  ایران
 • نوع:  ریمل
 • برند:  کالیستا
ريمل حجم دهنده واندر ولوم كاليستا

ریمل حجم دهنده واندر ولوم کالیستا

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضاء::  2023/05
 • کشور مبدا:  ایران
 • نوع:  ریمل
 • برند:  کالیستا
هايلايتر پودري كاليستا

هایلایتر پودری کالیستا

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضاء::  2025/12
 • کشور مبدا:  ایران
 • نوع:  هایلایتر
 • برند:  کالیستا
رژ لب جامد كالر ريچ L56 كاليستا

رژ لب جامد کالر ریچ L56 کالیستا

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضاء::  2023/01
 • کشور مبدا:  ایران
 • نوع:  رژ لب
 • برند:  کالیستا
پنكيك دو كاره TC02 كاليستا

پنکیک دو کاره TC02 کالیستا

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضاء::  2025/10
 • کشور مبدا:  ایران
 • برند:  کالیستا
 • نوع:  پنکیک