تافی مغزدار کندی مندی با طعم کارامل مقدار 900 گرم

تافی مغزدار کندی مندی با طعم کارامل مقدار 900 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضاء::  2020/11
 • کشور مبدا:  ایران
 • نوع:  تافی مغزدار
 • برند:  کندی مندی
تافی مغزدار کندی مندی با طعم کارامل 350 گرم

تافی مغزدار کندی مندی با طعم کارامل 350 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضاء::  2021/02
 • کشور مبدا:  ایران
 • نوع:  تافی مغزدار
 • برند:  کندی مندی
تافی مغزدار کندی مندی با طعم شیری مقدار 900 گرم

تافی مغزدار کندی مندی با طعم شیری مقدار 900 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضاء::  2020/12
 • کشور مبدا:  ایران
 • نوع:  آبنبات
 • برند:  کندی مندی
تافی مغزدار کندی مندی با طعم شیری 350 گرم

تافی مغزدار کندی مندی با طعم شیری 350 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضاء::  2020/12
 • کشور مبدا:  ایران
 • نوع:  تافی مغزدار
 • برند:  کندی مندی
آبنبات کندی مندی با طعم تمر هندی 350 گرم

آبنبات کندی مندی با طعم تمر هندی 350 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضاء::  2021/01
 • کشور مبدا:  ایران
 • نوع:  تافی مغزدار
 • برند:  کندی مندی
آبنبات کندی مندی با طعم تمر هندی مقدار 900 گرم

آبنبات کندی مندی با طعم تمر هندی مقدار 900 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضاء::  2020/11
 • کشور مبدا:  ایران
 • نوع:  آبنبات
 • برند:  کندی مندی
آبنبات کندی مندی با طعم زنجبیل و نارگیل 350 گرم

آبنبات کندی مندی با طعم زنجبیل و نارگیل 350 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضاء::  1399/9/14
 • کشور مبدا:  ایران
 • نوع:  تافی مغزدار
 • برند:  کندی مندی
آبنبات کندی مندی با طعم زنجبیل مقدار 900 گرم

آبنبات کندی مندی با طعم زنجبیل مقدار 900 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضاء::  1399/08/10
 • کشور مبدا:  ایران
 • نوع:  آبنبات
 • برند:  کندی مندی