00000000
%29 نودل یام یام با طعم گوشت گاو 70 گرم

نودل یام یام با طعم گوشت گاو 70 گرم

%29 60,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/07
 • نوع:  نودل
 • برند:  یام یام
 • طعم:  گوشت گاو
00000000
%29 نودل یام یام با طعم مرغ 70 گرم

نودل یام یام با طعم مرغ 70 گرم

%29 60,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/07
 • نوع:  نودل
 • برند:  یام یام
 • طعم:  مرغ
00000000
%29 نودل یام یام با طعم سبزیجات 70 گرم

نودل یام یام با طعم سبزیجات 70 گرم

%29 60,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/07
 • نوع:  نودل
 • برند:  یام یام
 • طعم:  سبزیجات
00000000
%29 نودل یام یام با طعم غذاهای دریایی 70 گرم

نودل یام یام با طعم غذاهای دریایی 70 گرم

%29 60,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضاء:  2023/07
 • نوع:  نودل
 • برند:  یام یام
 • طعم:  غذاهای دریایی
00000000
%29 نودل یام یام با طعم میگو 70 گرم

نودل یام یام با طعم میگو 70 گرم

%29 60,000
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/07
 • نوع:  نودل
 • برند:  یام یام
 • طعم:  میگو
نودل یام یام با طعم میگو 60 گرم

نودل یام یام با طعم میگو 60 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/03/22
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نودل
 • برند:  یام یام
نودل یام یام با طعم سبزیجات 60 گرم

نودل یام یام با طعم سبزیجات 60 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2022/12/03
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نودل
 • برند:  یام یام
نودل یام یام با طعم مرغ 60 گرم

نودل یام یام با طعم مرغ 60 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/03/22
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نودل
 • طعم:  مرغ
نودل یام یام با طعم گوشت گاو 60 گرم

نودل یام یام با طعم گوشت گاو 60 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/03/31
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نودل
 • برند:  یام یام
نودل یام یام با طعم ادویه کاری 60 گرم

نودل یام یام با طعم ادویه کاری 60 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2023/03/22
 • کشور مبدا:  ترکیه
 • نوع:  نودل
 • برند:  یام یام