00000000
%40 ویفر با روکش شکلاتی Cizmeci Time بارول با مغز کرم فندقی 28 گرم

ویفر با روکش شکلاتی Cizmeci Time بارول با مغز کرم فندقی 28 گرم

%40 Original price was: 20,000.Current price is: 12,000.
ویژگی‌ها
 • نوع:  ویفر
 • برند:  چیزمجی تایم – Cizmeci Time
 • طعم:  فندق
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
00000000
%26 بیسکویت کاکائویی با کرم وانیل Cizmeci Time هیو 100 گرم

بیسکویت کاکائویی با کرم وانیل Cizmeci Time هیو 100 گرم

%26 Original price was: 50,000.Current price is: 37,000.
ویژگی‌ها
 • نوع:  بیسکویت
 • برند:  چیزمجی تایم – Cizmeci Time
 • طعم:  وانیل, کاکائویی
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
00000000
%23 ویفر با مغز کرم بادام زمینی Cizmeci Time واو 165 گرم

ویفر با مغز کرم بادام زمینی Cizmeci Time واو 165 گرم

%23 Original price was: 65,000.Current price is: 50,000.
ویژگی‌ها
 • نوع:  ویفر
 • برند:  چیزمجی تایم – Cizmeci Time
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
 • تاریخ انقضا:  2025/05
00000000
%23 ویفر با کرم شکلاتی Cizmeci Time واو 165 گرم

ویفر با کرم شکلاتی Cizmeci Time واو 165 گرم

%23 Original price was: 65,000.Current price is: 50,000.
ویژگی‌ها
 • نوع:  ویفر
 • برند:  چیزمجی تایم – Cizmeci Time
 • طعم:  شکلات
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
00000000
%23 ویفر با کرم لیمو Cizmeci Time واو 165 گرم

ویفر با کرم لیمو Cizmeci Time واو 165 گرم

%23 Original price was: 65,000.Current price is: 50,000.
ویژگی‌ها
 • نوع:  ویفر
 • برند:  چیزمجی تایم – Cizmeci Time
 • طعم:  لیمو
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
00000000
%19 بیسکویت کاکائویی با کرم وانیل Cizmeci Time هیو 20 گرم

بیسکویت کاکائویی با کرم وانیل Cizmeci Time هیو 20 گرم

%19 Original price was: 77,000.Current price is: 62,000.
ویژگی‌ها
 • نوع:  بیسکویت
 • برند:  چیزمجی تایم – Cizmeci Time
 • طعم:  وانیل, کاکائویی
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
ویفر رولی Cizmeci Time ویفر مستر با مغز کرم شکلاتی 65 گرم

ویفر رولی Cizmeci Time ویفر مستر با مغز کرم شکلاتی 65 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • نوع:  ویفر
 • برند:  چیزمجی تایم – Cizmeci Time
 • طعم:  شکلاتی
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
ویفر رولی Cizmeci Time ویفر مستر با مغز کرم کاپوچینو 65 گرم

ویفر رولی Cizmeci Time ویفر مستر با مغز کرم کاپوچینو 65 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • نوع:  ویفر
 • برند:  چیزمجی تایم – Cizmeci Time
 • طعم:  کاپوچینو
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
ویفر Cizmeci Time کرپ با مغز کرم فندق کاکائویی 65 گرم

ویفر Cizmeci Time کرپ با مغز کرم فندق کاکائویی 65 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • نوع:  ویفر
 • برند:  چیزمجی تایم – Cizmeci Time
 • طعم:  فندق, کاکائویی
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
ویفر رولی Cizmeci Time ویفر مستر با مغز کرم فندق کاکائویی 65 گرم

ویفر رولی Cizmeci Time ویفر مستر با مغز کرم فندق کاکائویی 65 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  
 • نوع:  ویفر
 • برند:  چیزمجی تایم – Cizmeci Time
 • طعم:  فندق, کاکائویی
ویفر رولی Cizmeci Time ویفر مستر با مغز کرم وانیلی 65 گرم

ویفر رولی Cizmeci Time ویفر مستر با مغز کرم وانیلی 65 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  
 • نوع:  ویفر
 • برند:  چیزمجی تایم – Cizmeci Time
 • طعم:  وانیل
ویفر رولی Cizmeci Time ویفر مستر با مغز کرم توت فرنگی 65 گرم

ویفر رولی Cizmeci Time ویفر مستر با مغز کرم توت فرنگی 65 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • نوع:  ویفر
 • برند:  چیزمجی تایم – Cizmeci Time
 • طعم:  توت فرنگی
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
ویفر رولی Cizmeci Time ویفر مستر با مغز کرم فندق کاکائویی 32 گرم

ویفر رولی Cizmeci Time ویفر مستر با مغز کرم فندق کاکائویی 32 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/05
 • نوع:  ویفر
 • برند:  چیزمجی تایم – Cizmeci Time
 • طعم:  فندق, کاکائویی
ویفر Cizmeci Time کرپ با مغز کرم شکلاتی 65 گرم

ویفر Cizmeci Time کرپ با مغز کرم شکلاتی 65 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • نوع:  ویفر
 • برند:  چیزمجی تایم – Cizmeci Time
 • طعم:  شکلاتی
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
ویفر رولی Cizmeci Time مدل Hero با مغز کرم شکلاتی 32 گرم

ویفر رولی Cizmeci Time مدل Hero با مغز کرم شکلاتی 32 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/05
 • نوع:  ویفر
 • طعم:  شکلات
 • برند:  چیزمجی تایم – Cizmeci Time
ویفر با کرم شکلاتی Cizmeci Time ویفر مستر مدل Cubes وزن 100 گرم

ویفر با کرم شکلاتی Cizmeci Time ویفر مستر مدل Cubes وزن 100 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  
 • نوع:  ویفر
 • برند:  چیزمجی تایم – Cizmeci Time
 • طعم:  شکلات
ویفر با کرم فندقی Cizmeci Time ویفر مستر مدل Cubes وزن 100 گرم

ویفر با کرم فندقی Cizmeci Time ویفر مستر مدل Cubes وزن 100 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • نوع:  ویفر
 • برند:  چیزمجی تایم – Cizmeci Time
 • طعم:  فندق
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
ویفر با کرم وانیل و شیر Cizmeci Time ویفر مستر مدل Cubes وزن 100 گرم

ویفر با کرم وانیل و شیر Cizmeci Time ویفر مستر مدل Cubes وزن 100 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • نوع:  ویفر
 • برند:  چیزمجی تایم – Cizmeci Time
 • طعم:  شیری, وانیل
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
ویفر Cizmeci Time ویفر مستر با مغز کرم کاکائو فندقی 40 گرم

ویفر Cizmeci Time ویفر مستر با مغز کرم کاکائو فندقی 40 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  
 • نوع:  ویفر
 • برند:  چیزمجی تایم – Cizmeci Time
 • طعم:  شکلات فندقی
ویفر Cizmeci Time ویفر مستر با مغز کرم نارگیلی 40 گرم

ویفر Cizmeci Time ویفر مستر با مغز کرم نارگیلی 40 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • نوع:  ویفر
 • برند:  چیزمجی تایم – Cizmeci Time
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
 • کشور مبدا:  ترکیه
والس Cizmeci Time های های با روکش شکلاتی و مغز کرم کاراملی 100 گرم

والس Cizmeci Time های های با روکش شکلاتی و مغز کرم کاراملی 100 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/05
 • نوع:  والس
 • برند:  چیزمجی تایم – Cizmeci Time
 • طعم:  کارامل
ویفر با کرم وانیل و شیر Cizmeci Time ویفر مستر مدل Bites وزن 180 گرم

ویفر با کرم وانیل و شیر Cizmeci Time ویفر مستر مدل Bites وزن 180 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  
 • نوع:  ویفر
 • برند:  چیزمجی تایم – Cizmeci Time
 • طعم:  شیری, وانیل
ویفر با کرم فندقی Cizmeci Time ویفر مستر مدل Bites وزن 180 گرم

ویفر با کرم فندقی Cizmeci Time ویفر مستر مدل Bites وزن 180 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  
 • نوع:  ویفر
 • برند:  چیزمجی تایم – Cizmeci Time
 • طعم:  فندق
ویفر رولی Cizmeci Time ویفر مستر با مغز کرم فندق کاکائویی 240 گرم

ویفر رولی Cizmeci Time ویفر مستر با مغز کرم فندق کاکائویی 240 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2024/05/16
 • نوع:  ویفر
 • برند:  چیزمجی تایم – Cizmeci Time
 • طعم:  فندق, کاکائویی