00000000
%25 شکلات Sweet Nut نو استرس با مغز کرم فیلینگ 1000 گرم

شکلات Sweet Nut نو استرس با مغز کرم فیلینگ 1000 گرم

%25 339,000
ویژگی‌ها
 • نوع:  شکلات
 • تاریخ انقضا:  2025/03
 • برند:  Sweet Nut
 • ترکیبات:  کرم فیلینگ
00000000
%26 شکلات شیری Sweet Nut مارسیانکا با مغز دسر پاناکوتا 1000 گرم

شکلات شیری Sweet Nut مارسیانکا با مغز دسر پاناکوتا 1000 گرم

%26 349,000
ویژگی‌ها
 • نوع:  شکلات
 • تاریخ انقضا:  2025/02
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
 • برند:  Sweet Nut
00000000
%26 شکلات سفید Sweet Nut مارسیانکا با مغز دسر آستی 1000 گرم

شکلات سفید Sweet Nut مارسیانکا با مغز دسر آستی 1000 گرم

%26 349,000
ویژگی‌ها
 • نوع:  شکلات
 • تاریخ انقضا:  2025/02
 • برند:  Sweet Nut
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
00000000
%25 شکلات Sweet Nut نو پرابلم با مغز کرم فیلینگ 1000 گرم

شکلات Sweet Nut نو پرابلم با مغز کرم فیلینگ 1000 گرم

%25 339,000
ویژگی‌ها
 • نوع:  شکلات
 • برند:  Sweet Nut
 • تاریخ انقضا:  2025/03
 • ترکیبات:  کرم فیلینگ
شکلات Sweet Nut پینک ترافل با مغز کرم فیلینگ کاکائویی 500 گرم

شکلات Sweet Nut پینک ترافل با مغز کرم فیلینگ کاکائویی 500 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • نوع:  شکلات
 • برند:  Sweet Nut
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
شکلات Sweet Nut نو کامنت با مغز کرم فیلینگ 1000 گرم

شکلات Sweet Nut نو کامنت با مغز کرم فیلینگ 1000 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • نوع:  شکلات
 • تاریخ انقضا:  2025/03
 • برند:  Sweet Nut
 • ترکیبات:  کرم فیلینگ
شکلات Sweet Nut مارسیانکا سری Esterhazy با مغز کرم فیلینگ 1000 گرم

شکلات Sweet Nut مارسیانکا سری Esterhazy با مغز کرم فیلینگ 1000 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • نوع:  شکلات
 • برند:  Sweet Nut
 • تاریخ انقضا:  2025/02
 • ترکیبات:  کرم فیلینگ
شکلات Sweet Nut مارسیانکا با مغز سه لایه شکلاتی 1000 گرم

شکلات Sweet Nut مارسیانکا با مغز سه لایه شکلاتی 1000 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • نوع:  شکلات
 • برند:  Sweet Nut
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
ترافل Sweet Nut مارسیانکا با مغز کرم فیلینگ 1000 گرم

ترافل Sweet Nut مارسیانکا با مغز کرم فیلینگ 1000 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • نوع:  شکلات
 • تاریخ انقضا:  2025/02
 • برند:  Sweet Nut
 • ترکیبات:  کرم فیلینگ
شکلات Sweet Nut پینک ترافل با مغز کرم فیلینگ کاکائویی 1000 گرم

شکلات Sweet Nut پینک ترافل با مغز کرم فیلینگ کاکائویی 1000 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • نوع:  شکلات
 • برند:  Sweet Nut
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
شکلات Sweet Nut مارسیانکا با مغز موکا 1000 گرم

شکلات Sweet Nut مارسیانکا با مغز موکا 1000 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • نوع:  شکلات
 • تاریخ انقضا:  2025/02
 • برند:  Sweet Nut
 • ترکیبات:  موکا
شکلات Sweet Nut مارسیانکا با مغز تیرامیسو 1000 گرم

شکلات Sweet Nut مارسیانکا با مغز تیرامیسو 1000 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • نوع:  شکلات
 • برند:  Sweet Nut
 • ترکیبات:  تیرامیسو
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
شکلات Sweet Nut مارسیانکا با مغز چیز کیک 1000 گرم

شکلات Sweet Nut مارسیانکا با مغز چیز کیک 1000 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • نوع:  شکلات
 • تاریخ انقضا:  2025/02
 • برند:  Sweet Nut
 • ترکیبات:  چیز کیک
شکلات مخلوط Sweet Nut شارلت با مغز کرم فیلینگ 1000 گرم

شکلات مخلوط Sweet Nut شارلت با مغز کرم فیلینگ 1000 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • نوع:  شکلات
 • برند:  Sweet Nut
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
شکلات سفید Sweet Nut مارسیانکا با مغز کرم پودینگ نارگیل 1000 گرم

شکلات سفید Sweet Nut مارسیانکا با مغز کرم پودینگ نارگیل 1000 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • تاریخ انقضا:  2025/02
 • نوع:  شکلات
 • برند:  Sweet Nut
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
شکلات Sweet Nut پینک کوکونات با مغز کرم فیلینگ 1000 گرم

شکلات Sweet Nut پینک کوکونات با مغز کرم فیلینگ 1000 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • نوع:  شکلات
 • برند:  Sweet Nut
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
شکلات شیری Sweet Nut مارسیانکا با مغز کرم سمیفردو 1000 گرم

شکلات شیری Sweet Nut مارسیانکا با مغز کرم سمیفردو 1000 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • نوع:  شکلات
 • تاریخ انقضا:  2025/02
 • برند:  Sweet Nut
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو
شکلات Sweet Nut مارسیانکا با مغز دسر شوک مانژه 1000 گرم

شکلات Sweet Nut مارسیانکا با مغز دسر شوک مانژه 1000 گرم

ناموجود
ویژگی‌ها
 • نوع:  شکلات
 • تاریخ انقضا:  2025/02
 • برند:  Sweet Nut
 • صادر کننده مجوز:  سازمان غذا و دارو